Gang- og sykkelvei langs Kirkejordet opp til Tanum kirke

GANGVEI: – Alle, bortsett fra Tanum vel og noen av dem som venter økt trafikk av gående forbi sine boligeiendommer, ønsker denne etterlengtede indre turveien fra skolen og opp til kirken hjertelig velkommen, skriver innsenderen.

GANGVEI: – Alle, bortsett fra Tanum vel og noen av dem som venter økt trafikk av gående forbi sine boligeiendommer, ønsker denne etterlengtede indre turveien fra skolen og opp til kirken hjertelig velkommen, skriver innsenderen. Foto:

Av

Beboere og andre som ferdes på Tanum, har i mer enn 30 år etterlyst et fortau langs Tanumveien, fra Tanum skole og opp til Tanum kirke.

DEL

Men, veien er og forblir uten fortau fordi vernemyndighetene ønsker å beholde veifaret som en gammel landevei opp til kirken.

Les også: Høyre og Frp møter kraftig motstand mot gangveivedtak: Legger vei i skogen

Les også: Kjære turgåer: Marka er ikke mora di.

Les også: Avviser 430 underskrifter mot over 60 rekkehus

Dette er skolevei for mange barn ved Tanum barneskole og dem som skal til bussholdeplassen ved skolen. De som skal gå eller sykle til kirken, kirkegården, eller opp til det nye flotte kirkesenteret som nå er ferdigstilt, må også gå ute i Tanumveien der de får bilene tett på seg fordi veien er relativt smal.

Særlig om vinteren er det mange som kvier seg for å gå langs veien og de velger i stedet å bruke bil. I rushtiden er det i tillegg en hel del gjennomfartstrafikk mellom Vøyenenga og Billingstad, også av tyngre kjøretøyer.

Derfor har det gjennom årene flere ganger blitt foreslått å stenge Tanumveien med bom ved kirken, men forslagene har hver gang blitt stoppet av veimyndighetene som anser det viktig at Tanumveien er åpen for gjennomkjøring.

Tanum krets av Bærum Høyre har derfor, etter ønske fra dem som bor og ferdes i området, i flere år jobbet aktivt med å få til en turvei fra skolen og opp til kirken, gjennom boligfeltet på østsiden av Tanumveien.

Gjennom blant annet makeskifte og avtaler med flere grunneiere er det nå sikret en indre gangforbindelse fra skolen og helt opp til det såkalte kirkejordet på sørsiden av kirken.

Onsdag denne uken skal kommunestyret ta stilling til en endring i reguleringsplanen, slik at det på denne siste etappen kan bygges en to meter bred og gruset turvei langs kanten av jordet og opp til kirken.

Vi konstaterer at Tanum vel protesterer mot denne turstien fordi de frykter en stykkevis nedbygging av Tanumplatået. En gruset turvei i to meters bredde vil selvsagt ikke medføre en nedbygging av området, og vi synes det er synd at vellet, som skal fremme interessene for dem som bor på Tanum, velger å gjøre det motsatte ved å jobbe aktivt for å stoppe denne viktige turveien.

Det har blitt hevdet at det er nok stier i Tanumskogen, men skogen er ikke egnet for mange av beboerne i området. Det være seg barn, eldre mennesker, syklister, foreldre med barnevogn og rullestol-/rullatorbrukere.

Mange føler seg også tryggere når de går gjennom et hyggelig villastrøk med gatebelysning, enn å skulle gå i en mørklagt og ulendt skog. Da velger de i stedet å gå langs Tanumveien.

Vi har snakket med mange som bor på Tanum og områdene rundt, og som bruker dette området aktivt. Alle, bortsett fra Tanum vel og noen av dem som venter økt trafikk av gående forbi sine boligeiendommer, ønsker denne etterlengtede indre turveien fra skolen og opp til kirken hjertelig velkommen.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi oppfordrer med dette kommunestyret til å godkjenne denne siste delen av turveien på onsdagens møte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags