Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Takstsone 1 i Bærum

Artikkelforfatteren Morten Skauge (H) lurer på hvorfor Venstres leder i fylkesutvalget i Akershus ikke har foreslått Bærum inn i taktsone 1, siden partiet er for det både i fylket og i Bærum.

 FOTO: PRIVAT

Venstres Eirik Bøe og Solveig Schytz sa i et intervju i Budstikka 27. juni at partiet vil innføre takstsone 1 for kollektivtrafikk i hele Bærum. Det er i tråd med Bærum Høyres syn. 

Artikkelen skapte imidlertid inntrykk av at årsaken til at dette ikke allerede er gjennomført, er at Venstre ikke har fått støtte for sitt syn hos de andre partiene i Akershus fylke. Dette er en gal fremstilling. 

Fylkespolitiker Schytz har ledet samferdselsutvalget i Akershus de siste fire årene, men har ikke foreslått innføring av takstsone 1 i hele Bærum en eneste gang. Realiteten er at det er tverrpolitisk enighet i Bærum om at hele kommunen bør inkluderes i sone 1, men at det ikke har vært støtte for et slikt syn hos fylkespartiene – heller ikke hos Akershus Venstre.

Begrunnelsen har vært at kostnadene ved en slik omlegging vil være for høye – anslagsvis 56 millioner ifølge Budstikkas artikkel. Fylkespolitikerne, inklusiv Schytz, har ment at andre virkemidler bør prioriteres dersom kollektivtilbudet i Bærum skal styrkes i en slik størrelsesorden. Et bedre rutetilbud og flere avganger er blant tiltakene som har vært trukket frem for å få flere bæringer til å reise kollektivt. 

I tillegg mener folkevalgte i andre deler av Akershus, også Venstres representanter, at dersom Bærum skal inkluderes i takstsone 1 bør det også gjelde fylkets øvrige kommuner. I så fall stiger prislappen til 834 millioner.

Bærum Høyre mener at satsing på kollektivtrafikk i Bærum ikke bør være et spørsmål om enten-eller, men både-og. Det tverrgående rutetilbudet bør styrkes, det bør etableres flere matelinjer inn mot kollektivknutepunktene i rushtiden og innbyggere som bor i ytterkantene av rutenettet – som Lommedalen, Bærums Verk og Rykkinn – bør tilbys reelle ekspressbuss-tilbud. 

Samtidig er det godt kjent at økonomiske insentiver fungerer, noe regjeringens elbilpolitikk er et eksempel på. Dersom det blir billigere å reise kollektivt, er det grunn til å tro at flere vil gjøre det.

Dersom nullvekstmålet skal nås er det særlig i de folkerike områdene reisevanene må endres

I dag er hele T-banenettet i Bærum plassert i sone 1, mens bussnettet går over flere soner. Eksempelvis koster en enkeltbillett for å reise de ti kilometer med T-banen fra Bekkestua til Nationaltheatret 36 kr, mens den 4 kilometer lange bussturen fra Bekkestua til Sandvika koster 59 kr. Prisforskjellen er 63 %, noe som oppleves som ulogisk og urettferdig for dem som ikke kan benytte T-banen til daglige reiser. Det bidrar sannsynligvis til at enkelte som kunne reist kollektivt velger bil isteden.

Regjeringen, som både Høyre og Venstre er en del av, gjennomfører tidenes satsing på kollektivtrafikk. Senest denne uken ble byvekstavtalen for Oslo og Akershus undertegnet, noe som sikrer et rekordstort statlig bidrag til byggingen av Fornebubanen.

Bærum er blant landets tettest befolkede områder og blir Vikens mest folkerike kommune. Dersom nullvekstmålet skal nås, er det særlig i de folkerike områdene reisevanene må endres. At innføring av takstsone 1 i hele Bærum ville vært et godt neste skritt er utvilsomt Høyre og Venstre enige om, i motsetning til det Budstikkas artikkel skaper inntrykk av.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.