Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Takk til SLT i Bærum

AP-POLITIKER: – Bærum Arbeiderparti vil aktivt jobbe videre for å redusere utenforskap, skriver Elisabeth Nesset.

Det gjøres mye bra og viktig arbeid når det gjelder forebyggende arbeid rettet mot barn og unge i Bærum.

Jeg ønsker å trekke frem SLT – samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak.

Modellen jobber på tvers av fag-, etat-, sektor- og kommunegrense og forplikter både kommune og politi til å ha et nært samarbeid rundt bestemte innsatsområder innen rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid.

Arbeidet som gjøres, er kunnskapsbasert og proaktivt hvor målet er å komme tidlig i konkrete saker, risikogrupper og miljøer for å bryte eller stanse en uheldig utvikling (SLT årsrapport 2018).

Rapporten vitner om et mangfoldig og sammensatt arbeid, noe innsatsområdene vitner om. Innsatsområdene bestemmes ut fra gjeldende utfordringsbilde og var for SLT i 2018 følgende:

  • Gjøre SLT-modellen kjent.
  • Kriminalitetsforebyggende arbeid, forebygge radikalisering og ekstremisme, vold og seksuelle overgrep og kriminalitet på nett.
  • Rusforebygging.
  • Samarbeid med ungdom og foresatte inn i SLTs innsatsområder.

Det er vanskelig og kanskje litt farlig å peke på én fellesnevner for hvorfor enkelte unge begynner å ruse seg eller havner i kriminelle miljøer.

Men om jeg skal våge å peke på én faktor, så vil jeg nevne utenforskap. Alle mennesker trenger tilhørighet, et sosialt nettverk med betydningsfulle andre, det å bli sett og bekreftet og få bety noe for noen.

Ungdom uten tilhørighet i sunne og gode vennskapsrelasjoner kan gi grobunn for å søke seg mot destruktive miljøer. Vi vet at noen får en omgangskrets der kriminalitet, rus og ekstremisme dominerer.

Forebygging av utenforskap er derfor avgjørende for gode oppvekstvilkår for all ungdom i Bærum. SLT gjør her en uvurderlig innsats, som det er viktig å støtte opp under samt bygge videre på.

Samtidig er det viktig å nevne at trygt fellesskap også er avhengig av deg og meg. Det er vårt felles ansvar at mennesker i vår kommune har det bra.

Det handler om inkludering og raushet. Videre en aksept og respekt for at vi er forskjellige med ulike talenter og egenskaper. Det kan også handle om noe så enkelt som hvordan vi snakker om og med hverandre.

Bærum Arbeiderparti vil aktivt jobbe videre for å redusere utenforskap ved å bygge opp under fellesskapsverdiene i samfunnet med vekt på en god offentlig barnehage, fellesskolen med bedre SFO og etter hvert aktivitetsskole samt det å aktivt redusere sosial ulikhet og familiefattigdom. Dette fordi vi trenger et sterkt vi snarere enn et oss og dem.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Dette mener vi er viktig fordi det er på sterke fellesskap vår individuelle og felles frihet, trygghet og velferd er bygget (sitat fra Kjell Maartmann-Moe, ordførerkandidat Bærum Arbeiderparti).

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.