Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Takk, Asker Frp, nå ble jeg glad

– Innbyggerne har ikke endret sitt ønske om park. Det dokumenteres ved stort folkelig engasjement for å bevare parken, skriver innsenderen om Askerparken ved Føyka i Asker sentrum.

– Innbyggerne har ikke endret sitt ønske om park. Det dokumenteres ved stort folkelig engasjement for å bevare parken, skriver innsenderen om Askerparken ved Føyka i Asker sentrum.

Foto: SILJE M. KALSTØ

Kommuneplanens arealdel for Asker er ute på offentlig høring med frist 13. mai. Trond O. Røed, kommunestyrerepresentant for Asker Frp og medlem av utvalg for plan og byggesak, skriver i Budstikka 5. april: 

«Denne planen skal rulleres hvert fjerde år. Det vil si at det foretas justeringer i tråd med nye ønsker og samfunnets behov.»

Samfunnet defineres som «et fellesskap av individer» (Store norske leksikon). I denne sammenheng er det innbyggerne i Asker som utgjør fellesskapet. Deres behov og ønsker har ikke endret seg siden siste kommuneplan ble vedtatt.

I tråd med fellesskapet av individer i Asker ble Askerparken leid (1953) og senere ekspropriert (1963) med formålet å lage en park. Den ble regulert til park første gang i 1957. Frem til nå har parkreguleringen har vært opprettholdt ved alle senere behandlinger i kommunestyret, senest i mai 2017.

– Det haster ikke, sier de. Men hvorfor haster det da å endre arealplanen for Askerparken? spør Stein Tyrdal.

– Det haster ikke, sier de. Men hvorfor haster det da å endre arealplanen for Askerparken? spør Stein Tyrdal.

Foto: KJETIL OLSEN VETHE

Innbyggerne har ikke endret sitt ønske om park. Det dokumenteres ved stort folkelig       engasjement for å bevare parken. 

Innbyggerne har skrevet leserinnlegg og startet underskriftskampanjen «Bevar Askerparken» i desember 2020. I løpet av 4,5 måneder ble det samlet inn 3.189 underskrifter. Det er også kommet en rekke protester og andre innspill fra blant annet Asker turlag, Asker Elveforum, Senior Norge Asker, Asker Skiklubb, Asker Stasjon og Omegns vel, Naturvernforbundet i Asker og naboer. 

Vi kan trygt konkludere med at samfunnets ønsker ikke har endret seg siden siste rullering av arealplanen. Innbyggerne vil ha park.

Hva med samfunnets behov, har de endret seg? 

Behov for boliger øker jevnt. Samtidig uttaler administrasjonen at vi har boligreserver nok for lang tid ut over denne planperioden. 

Behovet for sentrumsnære boliger har ikke økt så mye siden 2017 at det rettferdiggjør nedbygging av ethvert grøntareal i Asker sentrum. Ordfører og plansjef beroliger gang på gang: Bygging av boliger i Askerparken vil ikke skje på «laaang» tid.

 Likevel vil de endre områdets hovedformål «3. Grønnstruktur» med underformål «friområder og parker» til hovedformål «1. Bebyggelse og anlegg» med underformål «boligbebyggelse» eller «sentrumsformål». 

Det haster ikke, sier de. Men hvorfor haster det da å endre arealplanen for Askerparken?

Asker sentrum har vokst betraktelig de senere årene. Antall blokker er i ferd med å kvele sentrum. Det som har vokst mest, er imidlertid bevisstheten om fremtidens behov for parker og friområder i sentrum.

Faktum er at samfunnets behov og ønsker for Askerparken har endret seg lite siden 1953. Derfor er jeg glad for at Frp legger prinsippet om «endringer i samfunnets ønsker og behov» til grunn når de skal ta standpunkt til arealplanen. 

Konsekvensen av det prinsippet er at Askerparken beholdes som park. Det vil glede innbyggerne at Frp bidrar til et politisk flertall for å bevare folkehelseparken vår.

Dersom det ikke blir lagt frem bedre alternativer enn de fire som ligger ute til høring, er det bare å stemme for alternativ 4 som innebærer å bringe arealplanen for Føyka og Askerparken i samsvar med dagens regulering.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.