Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Ta vare på skogen og artsmangfoldet

Området rundt Semsvannet er et godt eksempel på hvordan ulike former for vern virker godt sammen og bidrar til et rikt kulturlandskap og ulike naturtyper. Innsenderne ønsker seg flere slike områder i nye Asker.

Foto: Freddy Nilsen

FN har sendt ut varsku om at tap av natur og artsmangfold er en like stor trussel mot menneskeheten som klimaendringene. Klimaendringene er en av årsakene til tapet av mange arter, men også en rekke andre faktorer spiller inn: Menneskenes båndlegging av arealer, hvordan vi driver jordbruk og skogbruk, og ulike former for forurensing.

Arbeiderpartiet er et fremoverlent parti som tar tak i viktige utfordringer i samfunnet. Vi tar bærekraft på alvor, og da også tapet av naturmangfold. Det er ikke alle utfordringer som kan løses på lokalt nivå, men siden nye Asker kommune har ansvar for forvaltning av et forholdsvis stort landområde med variert natur, så har vi som kommunepolitikere faktisk også et stort ansvar for at videre tap av naturmangfold i kommunen ikke fortsetter.

Nærheten til variert natur med sjø og skog er en av årsakene til at mange velger å bo i dagens kommuner Asker, Røyken og Hurum. Vi blir stadig flere innbyggere som ønsker å benytte kysten og marka til rekreasjon. Gode muligheter for bruk er viktig for folkehelsen og folks livskvalitet. Folk flest teller vel ikke akkurat antallet arter man passerer på en skogstur, men den dagen blomster på skogbunnen, insektsurr og fuglesang forstummer vil de aller fleste merke dette som et stort tap.

Ulike hensyn og interesser for bruk av skogsområdene i nye Asker kommer til å bli stadig mer tilspisset: Skogene skal ivareta naturmangfoldet, folks behov for rekreasjon gjennom ulike årstider, skogeieres ønske om å hente ut inntekter og behov for mer utbygging av boliger, næringsarealer og infrastruktur. Store, sammenhengene skogsområder som Kjekstadmarka er viktig for rekreasjonsformål og for noen dyrearter, men faktum er at de kystnære edelløvskogene er mer unike i nasjonal sammenheng. Her i Røyken er vi så glade i og stolte av blåveisskogene at blåveisen til og med har fått pryde Røykendrakten. Men blåveisen trives i skogbunnen i løvskog, en skogstype det stadig blir mindre av.

Vi blir stadig flere innbyggere som ønsker å benytte kysten og marka til rekreasjon.

Området rundt Semsvannet er et godt eksempel på hvordan ulike former for vern virker godt sammen og bidrar til et rikt kulturlandskap og ulike naturtyper. Vi ønsker oss flere slike områder i nye Asker. Eksempelvis kunne områdene rundt Bårsrudvannet i Røyken og rundt Askedal i Hurum, der det finnes områder som er vernet fra før, utvides med ulike former for vern og kanskje tilskudd til en type drift/opprydning i skogen som kan ivareta naturmangfoldet og øke rekreasjonsmulighetene.

I dagens kommune Røyken har Arbeiderpartiet gjennom de siste periodene vært et av partiene som har sagt nei til flest dispensasjoner i strandsonen. Denne strenge praksisen tar vi med oss inn i nye Asker. Vi vil også ta vare på større sammenhengende skogsområder og naturtyper med et rikt artsmangfold. Vi vil balansere hensynet til de ulike interessene for bruk av skogsområdene klokt og være en vaktbikkje i forhold til at vi ikke taper mer av det verdifulle artsmangfoldet.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.