Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Ta vare på særpreget til Lommedalen og Bærums Verk

Trygge og gode sykkelveier til Mølladammen skole (bak kirken) er blant noe av det som må ha høy prioritet i Lommedalen og Bærums Verk, skriver artikkelforfatterne.

Lommedalen er et område preget av et åpent kulturlandskap med levende landbruk, rikt biologisk mangfold og lett tilgang til natur og friluftsområder. Venstre vil begrense ytterligere utbygging, fortetting eller fraskilling av tomter i Lommedalen eller på Bærums Verk, men vil legge til rette for boliger som kan bidra til at befolkningen kan ha hele livsløpet sitt i området.

Venstre er opptatt av gode nærmiljøer, og at innbyggerne skal kunne bo og nå daglige gjøremål med minst mulig bruk av bil. Gode nærmiljøskoler i gangavstand, også for de minste elevene, er viktig. På samme måte mener vi det er viktigere å ha barnehagen i gangavstand i nærmiljøet, enn å ha større sentraliserte barnehager. 

Trygge, gode og godt vedlikeholdte gang- og sykkelveier fra alle kanter av dalen til Mølladammen skole har høy prioritet. Venstre har gått i bresjen for en åpning av gjennomgang fra Slalåmveien til Trulsrudmarka, og for fortau fra Lommedalen skole til Slalåmveien.

Venstre vil bevare Lommedalen, Lesterud og Gullhaug barneskoler og ta Bærums Verk i bruk igjen som nærmiljøskole. La heller alle lærerne i hele området utgjøre et felles kollegium og et felles fagmiljø, enn å legge ned de lokale skolene for å sentralisere. Venstre vil ha barnehage tilbake på Lesterud.

For å gjøre det attraktiv å velge kollektivt må bussen sikres bedre fremkommelighet i rushet og Venstre sier ja til planer om en bussfil fra Sleiverudveien til buss-stasjonen på Bærums Verk (tidl. Triangelen). Vi vil arbeide for et reelt ekspressbusstilbud mot Oslo fra alle boområder i Lommedalen/Bærums Verk og sikre god kapasitet på innfartsparkering slik at behovet for bilkjøring kan reduseres.

Lommedalen og Bærums Verk har rike muligheter for alle typer organisert og uorganisert idrett og friluftsliv. Venstre ønsker en plan for allsidig idrett i området som angir ridestier, muligheter for hundekjøring og andre aktiviteter dette område er spesielt egnet for. Venstre vil støtte anlegg for de fleste typer idrett der dette kan plasseres på naturens og nærmiljøets premisser. 

Venstre ønsker ikke ytterligere utvidelser av golfanlegg og sier nei til all omdisponering av dyrket mark.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.