Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Ta vare på Oslofjorden

– Et rikt og levende biologisk mangfold i Oslofjorden er verdifullt for både dyr og mennesker i Bærum, skriver kommunestyrerepresentant Johan Malvik (V).

FOTO: KNUT BJERKE

I den siste tiden er det funnet et skremmende antall døde ærfugl langs kysten av Oslofjorden, men det er ikke bare ærfuglen som sliter i Oslofjorden. Mye tyder på at det står dårlig til med hele økosystemet i fjorden. Venstre vil at Bærum også kommer på banen for å ta vår del av ansvaret for å bevare Oslofjordens rike biomangfold og rekreasjonsmuligheter.

Området rundt Oslofjorden er det mest artsrike i Norge og har et høyt antall registrerte truede arter. For de 1,6 millioner menneskene som bor langs fjorden, er dette viktige områder for fritidsaktiviteter som turgåing, bading og båtliv. Med andre ord tjener både dyr og mennesker på at fjorden tas vare på.

Dessverre er miljøtilstanden i Oslofjorden svært alvorlig. I tillegg til den dramatiske situasjonen for ærfugl, står det dårlig til med bestandene av for eksempel torsk, hvitting, lyr, blåskjell, ålegress, hettemåke og fiskemåke.

Utviklingen er alvorlig, men mulig å snu. Regjeringen er i ferd med å utarbeide en helhetlig plan for Oslofjorden. I tillegg er det mye Bærum som kommune kan gjøre for å ta vår del av ansvaret. En sammenhengende og tilgjengelig strandsone er viktig både for dyreartene ved Oslofjorden og for friluftslivet. Dessverre har nedbygging av strandsonen ført til at leveområder og turområder blir fragmentert. Derfor vil Venstre at naturen alltid prioriteres i strandsonen.

Forurensing fra utslipp, marin forsøpling og mikroplast truer også det biologiske mangfoldet i Oslofjorden. Det må sikres at utslipp renses tilstrekkelig før det slippes ut. Venstre er skeptisk til utfyllingsprosjekter i fjorden på grunn av spredningen av mikroplast ved bruk av sprengstein. Ved utfyllingsprosjekter må massene være rene, og havbunnen må være livløs. 

I tillegg er bekjempelse av fremmede arter og klimaendringer viktig for å ta vare på Oslofjorden. Bærum Venstre vil at vi som kommune tar ansvar for livet i fjorden.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.