Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Ta ansvar for nærområdene

– Planen burde i stedet handlet om å forlenge Stabekklokket og aller helst forene dette med Strandlokket, skriver innsenderne.

– Planen burde i stedet handlet om å forlenge Stabekklokket og aller helst forene dette med Strandlokket, skriver innsenderne.

ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN

Er Bærums ordfører komfortabel med at E18 og Statens vegvesen er avgjørende premissgiver for by- og bostedsutviklingen i ett av Bærums mest sentrale og sjønære områder?

Reguleringsplanen tilknyttet Stabekklokket er på høring. Planen innebærer at lokket kortes inn. Planen burde i stedet handlet om å forlenge Stabekklokket og aller helst forene det med Strandlokket. 

Vestkorridoren er ett av de største samferdselsprosjektene i Norge. Strekningen Lysaker – Ramstadsletta, på 4,3 kilometer, har en kostnadsramme på noe slikt som 23 milliarder kroner, hvorav Bærums befolkning vil finansiere en ikke ubetydelig del. 

Denne veistrekningen vil dermed utgjøre et permanent åpent og bjeffende sår på cirka en halv kilometer med dundrende, grå asfalt.

Når så enorme offentlige midler brukes på det som skal være en utbedring av eksisterende E18, er det vanskelig å forstå at på det flate, attraktive og sentrale området mellom Fornebukrysset og Strand er det bestemt at E18 skal gå oppe i dagen på store deler av strekket.

Denne veistrekningen vil dermed utgjøre et permanent åpent og bjeffende sår på cirka en halv kilometer med dundrende, grå asfalt. 

Det er besluttet å operere pasienten, altså E18, men samtidig tar man seg ikke råd til å sy pasienten sammen igjen. Pasienten skal ikke gjøres frisk, bare litt mindre syk enn i dag.

Prosjektet styres av Statens vegvesen. Deres mandat er å lage veier. Fra A til B. Grått og trist. Billigst mulig. 

Som sjefen for prosjektet, Tom Hedalen, selv uttalte til Budstikka: «Min oppgave er å bygge ny E18 til lavest mulig pris.» 

Men skal man akseptere dette premisset når prosjektet går gjennom noen av de mest sentrale og sjønære områdene i Bærum? Statens vegvesen har ikke som mandat å drive by- og bostedsutvikling i Bærum. Det ansvaret tilhører Bærum kommune.

Slik er de nye planene for Stabekklokket, forkortet 50 meter fra tidligere. Perspektivet er sett fra Oksenøya, med Professor Kohts vei på motsatt side av E18.

Slik er de nye planene for Stabekklokket, forkortet 50 meter fra tidligere. Perspektivet er sett fra Oksenøya, med Professor Kohts vei på motsatt side av E18.

Illustrasjon: STATENS VEGVESEN

Bærums politikere synes riktignok å ha skjønt det: E18 gjennom sentrale og attraktive by- og boligstrøk er en dårlig idé. Derfor går de for ny E18 i tunnel under Sandvika. Så bra!

Men er det ikke noe schizofrent over at samtidig som man styrer mot milliardinvesteringer for tunnel under Sandvika, så aksepterer man at ytterligere andre milliarder skal brukes på å reetablere E18 oppe i dagen få kilometer øst – og dette i et enda tettere befolket nærområde?

Få har nok angret på at E18 ble lagt i lokk ved Skøyen eller i tunnel under Oslo. Utviding til et mest mulig sammenhengende lokk mellom Fornebukrysset og Strand ville på samme måte begrenset støy og støv for generasjoner på Lysaker, Stabekk, Holtet, Holtekilen, Strand, Oksenøya og Fornebu. Men, ja, det ville sikkert kostet noe mer.

Skulle det likevel ikke være mulig av økonomiske eller av «sikkerhetsmessige grunner» (som Statens vegvesen nok vil kalle det) – og som man nok dessverre må anta at svaret vil være – må kommunen komme på banen med andre virkningsfulle og avbøtende tiltak for nærområdene.

Strekningen mellom Fornebukrysset og Strand har opptil 13 parallelle kjørefelt (15 om man tar med Professor Kohts vei) som går oppe i dagen. Norgesrekord? 

– Pasienten skal ikke gjøres frisk, bare litt mindre syk enn i dag, skriver blant andre Bård Spilling.

– Pasienten skal ikke gjøres frisk, bare litt mindre syk enn i dag, skriver blant andre Bård Spilling.

Foto: KARL BRAANAAS

Uansett må kommunen nå kreve – eller selv sette inn – helt ekstraordinære tiltak knyttet til støy, støv, sikker skolevei og annen tilrettelegging av nærområdene, herunder for barna. Både under den mangeårige anleggsperioden og på permanent basis. Forkorting av lokk og ordinære støyskjermer på 3 meter langs E18 er langt fra akseptabel løsning. 

Gripes ikke sjansen til forbedringer mens jobben med omlegging av E18 nå gjøres på strekningen mellom Fornebu og Strand, vil sjansen være forspilt for de neste femti år. Minst.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.