Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Syklister i veibanen

– Det er ikke tilfeldig at Statens vegvesen oppfordrer syklistene til å velge veibanen fremfor gang-/sykkelveier, skriver Morten I. Kerr, her på gang- og sykkelveien langs Brynsveien i Sandvika.

– Det er ikke tilfeldig at Statens vegvesen oppfordrer syklistene til å velge veibanen fremfor gang-/sykkelveier, skriver Morten I. Kerr, her på gang- og sykkelveien langs Brynsveien i Sandvika.

Foto: KARL BRAANAAS


Det vises til innlegg i Budstikka 29. september («Jeg hater syklister» av Sissel Reinskou) og tilsvar 2. oktober («Kjære dere som ikke er så glad i syklister» av Lotte Frost, styreleder i Syklistforeningens lokallag i Drammen, Lier og Asker og undertegnede).

Reinskou trekker frem spesielt tre strekninger: Slemmestadveien fra Holmen og nesten til Slemmestad (hun kunne godt ha nevnt strekningen fra Holmen til Bergerveien også), Fossumveien og Griniveien fra Lysakerelven til Nordveien der hun beklager seg over at mange syklister ikke benytter «sykkelveien», men skaper kø ved å ligge i veibanen. 

Felles for disse anleggene er at de er gang-/sykkelveier og skal deles med andre trafikanter (fotgjengere, rulleskibrukere, familier, hunder og så videre), hvilket ofte skaper trengsel og trafikkfarlige situasjoner. 

Dette ble for øvrig godt beskrevet av Elin Evjen i innlegget i Budstikka 8. oktober om strekningen Holmen til Slemmestad. 

I innlegg 7. oktober tar Arne Bjonviken opp forholdene langs Griniveien, der han etterlyser sykkeltiltak fra Nordveien til Haslum.

Jeg må presisere at kombinerte gang-/sykkelveier er et gammelt skoleveitiltak som sikkert fungerte utmerket på 60- og 70-tallet. Med flere som etter hvert benytter sykkelen som kombinert transport-/treningsmiddel er slike anlegg helt unntaksvis et tilfredsstillende og reelt tilbud til dem som ønsker å komme raskt frem. 

Det er flere grunner til det: generelt dårligere vedlikehold enn veibanen, mange uoversiktlige kryss og avkjørsler (de fleste sykkelrelaterte ulykker skjer i forbindelse med kryss), kryssing av veibanen for å fortsette på den andre siden og uklare vikepliktsregler med et påfølgende oppstykket kjøremønster. 

Det er ikke tilfeldig at Statens vegvesen oppfordrer syklistene til å velge veibanen fremfor gang-/sykkelveier!

Nei, Sissel Reinskou, syklistene krever ikke flere sykkelstier, men sykkelveier med fortau som trygt skiller syklister fra gående og bilister. 

Vi ønsker også vikepliktsregler som prioriterer syklistene i kryss og avkjørsler i tillegg til trygge kryssløsninger, slik at det vil bli trygt, hensiktsmessig og attraktivt å velge sykkelen som det foretrukne transportmiddelet for langt flere enn i dag.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.