HER ER DE FOREGÅENDE INNLEGGENE I DEBATTEN:

Politiet kan trafikkreglene - og vi kan bevisvurdering

Når skal politiet lære trafikkreglene?

I sitt svar til meg, bedyrer visepolitimester Terje Nybøe at politiet kan trafikkreglene. Men han hopper over det sentrale, og overbeviser ikke.

Han nevner et par uvesentligheter:

Syklisten kikket ned på giret, og han hadde ikke hjelm. Det helt sentrale, at bilisten brøt tre vikepliktsregler (jeg nevnte ikke at Sandviksveien er forkjørsvei i mitt forrige innlegg, slik at det er tre, ikke to vikepliktsbrudd), og skjerpet aktsomhetsplikt for den som rygger, det nevner han ikke.

Jeg har "samlet på” slike saker i en del år, og kunne ha presentert en lang liste av saker hvor politiet har bortforklart og sett bort fra klare vikepliktsbrudd fra bilistene, og har skjøvet ansvar over på syklistene – som i denne saken.

Tenk på følgende scenario:

En bilist kjører på en forkjørsvei. En annen bilist rygger ut fra en utkjørsel og ut i forkjørsveien. De to bilistene kolliderer. Ville politiet da ha sagt at bilisten på forkjørsveien kan lastes like mye som bilisten som rygget ut i veien?

Om bilisten på forkjørsveien var uoppmerksom et øyeblikk fordi han så på bensinmåleren, ville man da ha sagt at denne bilisten kan lastes like mye som den som rygget ut i forkjørsveien rett foran ham?

Det er helt utenkelig. Vikeplikt betyr at man skal stoppe for å slippe frem trafikk man har vikeplikt for. Det ville ikke ha vært noen tvil om skyldspørsmålet.

Det er ikke påbudt for syklister å bruke hjelm. At syklisten ikke brukte hjelm, er en klassisk avsporing, og helt irrelevant når det gjelder vikeplikt- og ansvarsspørsmålet. En sykkelhjelm har aldri avverget en kollisjon.

Det spørsmålet som fortsatt står ubesvart, er om Terje Nybøe mener at vikepliktsreglene ikke gjelder på samme måte overfor syklister som overfor bilister.

En av de viktigste årsakene til ulykker som dreper eller påfører syklister alvorlige skader, er bilister som ikke overholder sin vikeplikt. Derfor er spørsmålet viktig.

Derfor er det også viktig at politiet reagerer tydelig på slike vikepliktsbrudd, og ikke sår tvil om at vikepliktsreglene gjelder også her.