Bilisten rygget ut fra en utkjørsel og ut i ent trafikkert veiyklist ble rygget ned. Bilisten kunne ikke lastes mer enn syklisten, sa politiet, representert ved operasjonsleder Åste Tanem.

Det er kvalifisert stryk i elementærkunnskaper om trafikkregler.

Trafikkreglene paragraf 7 nr. 4 sier at den som kommer ut fra en utkjørsel har ubetinget vikeplikt for all annen trafikk på den veien vedkommende kjørte ut i.

Bilisten kjørte ut fra en utkjørsel, overholdt ikke vikeplikt og forårsaket en ulykke. Ikke noe å klandre bilisten, Åste Tanem?

LES POLITISJEF TERJE NYBØES SVAR HER: Politiet kan trafikkreglene – og vi kan bevisvurdering 

Trafikkreglene paragraf 11 nr. 1: «Den som rygger eller vender, har vikeplikt for annen trafikant. Er utsikten ikke tilstrekkelig, må det ikke foretas rygging eller vending uten at en annen passer på eller fører ved selvsyn har forvisset seg om at det ikke kan oppstå fare eller skade.»

Bilisten rygget ut fra en utkjørsel og ut i trafikkert vei uten at andre passet på, noe som i seg selv må regnes som grovt uaktsomt. Det var den andre vikepliktsregelen som bilisten brøt, og forårsaket derved en ulykke. Fortsatt ikke noe å klandre bilisten, Åste Tanem?

Hva mener Åste Tanem at syklisten kan lastes for? At han krenket det som politiet mener bør være bilistenes hellige grunn, ved å ta seg den frihet å sykle på en vei åpen for alminnelig ferdsel, hvor han ble utsatt for en uaktsom bilist som brøt to helt klare vikepliktsregler?

Bildet viser at det er sykkelfelt langs veien. Billedteksten lyder: «Langs Sandviksveien er det mange utkjørsler. Politiet konkluderer med at både bilisten og syklisten burde vært mer oppmerksomme.»

Nok en feil fra politiet. Sandviksveien er hovedsykkelrute. De som har utkjørsel til en vei som denne, må vite at de har vikeplikt, og må være meget oppmerksomme, ikke minst på syklister.

Å kjøre inn slik at man må rygge ut i veien, er helt uforsvarlig. Som syklist vet man at man alltid kommer dårligst ut av en kollisjon med bil, slik at egeninteressen tilsier skjerpet årvåkenhet i tilfelle det dukker opp uaktsomme bilister som ikke bryr seg om vikeplikten.

Men dette er helt irrelevant for spørsmålet om hvem som kan lastes for en ulykke.

Det er et problem at politiet identifiserer seg med bilisten i kollisjon mellom bilist og syklist, tar bilistens parti og helt uten noe grunnlag forsøker å skyve ansvar over på syklisten.

Dette er langt fra det første eksempelet på dette, men ett av de verste jeg har sett så langt.

Hvis det å forårsake ulykke ved brudd på to vikepliktsregler, hvorav en med skjerpet krav til aktsomhet, ikke kvalifiserer til førerkortbeslag og tiltale, hva må da til?

Er det først når bilisten med vitende og vilje kjører på syklisten for å drepe vedkommende at politiet synes det er grunn til å reagere?

Jeg håper at syklisten ikke aksepterer politiets helt uakseptable avgjørelse i denne saken. Saken bør anmeldes, bilisten tiltales og førerkortet inndras. Politiet må etterutdannes i trafikkreglene. Og operasjonsleder Åste Tanem bør avskiltes.