Det har etter hvert blitt en enighet om at fremtidig økning i transportbehov skal tas med kollektivtrafikk, sykling eller gåing.

Les også: Ikke lett å ta med sykkelen på toget

Men sykkel og kollektivtrafikk er p.t. vanskelig å forene. Gåing derimot, går fint an å kombinere med tog, buss eller trikk/bane.

En fleksibel kombinasjon av sykkel og kollektivtransport vil bidra til å nå myndighetenes ønske/mål om økt bruk av sykkel og kollektiv.

Men dette vil ikke være mulig uten at det legges til rette for en kombinasjon av disse transportformene.

Dette tror jeg de lokale politikerne har glemt, for nå jobber de med å få bygget svære sykkelskur, sykkelhoteller eller andre oppbevaringssteder for sykler ved stasjonene for å etablere en sikker sykkelparkering under tak nær perrongen.

Meningen er da at alle de som sykler og som egentlig ønsker å ta sykkelen videre med på toget et stykke, for så å sykle videre helt frem til målet, nå må parkere sykkelen her. Toget er jo fullt.

Og da skulle det ha vært forhåndsbestilt plass til sykkelen – mange dager i forkant.

Derfor må lokalpolitikerne ikke stoppe opp nå. De er bare i gang med det første trinnet.

Trinn to er å fortsette arbeidet, med å presse på mot kollektivselskapene, slik at disse forstår behovet og vil legge til rette også for kollektivtransport for reisende med sykler.

For mange vil det å få muligheten for å kunne ta med seg sykkelen på toget være av stor betydning, særlig hvis man har behov for sykkelen etter at de har gått av toget.

Det kan være mange grunner til noen vil ta med seg sykkelen på toget et stykke på veien, for eksempel at det er stor trafikktetthet, mange og lange bakker eller andre vanskelige sykkelforhold.

Da vil muligheten til å ta med sykkelen på toget gjøre alt så mye enklere.

For å se på hvordan dette kan løses her hjemme, må det være lov til å kikke litt sørover i Europa, for eksempel til sykkellandet Danmark, med slagordet «Det er dejligt å være norsk – i Danmark».

Dette sykkellandet kjenner mange nordmenn. Der har De Danske Jernbaner, DSB (tidligere en forkortelse for Danske Statsbaner), fra 2010 innført gratis transport av sykkel i alle sine lokaltog (S-tog) i København-området.

Det viser seg at antall reisende som har med sykkel har økt, og også antall reisende totalt har økt betydelig.

Også i Danmark finnes det noen begrensninger på å ta med sykkel på for eksempel tog. Det er der som her, plassen om bord som ofte er den største begrensningen.

Om bord i togene i Danmark er det ofte en egen vogn, eller deler av en vogn som er spesielt innredet, med kroker i taket til å henge opp sykkelen i forhjulet og klappseter som er forbeholdt sykelister.

Også i trikkene er dette vanlig – der nede.

Derfor må jo oppfordringen om å legge forholdene best mulig til rette gå til kollektivselskapene og håpe at de har intensjoner om å bedre forholdene for syklistene.

For eksempel så kan jo deler av en vogn på lokaltoget innredes for sykler, rullestoler og barnevogner ved at vegghengte klappseter monteres og at det monteres to rekker med kroker i taket, i lengderetningen.

Det samme systemet kan gjøres på T-banen. Så kan man jo uniformere deler av vognen utvendig med for eksempel en sykkellogo.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Skulle ikke dette være noen tanker for politikere og kollektivselskapene å jobbe videre med, kan man jo heller begynne å arbeide for at det blir spiseplikt på T-banens linje 3 til Kolsås.