Målet er ifølge avisen at 8 prosent av all persontransport skal skje på sykkel innen 2026, og det vurderes blant annet å innføre en ordning med utleie av bysykler.

Les også: Asker sjekker ut bysykler

Har politikerne tenkt gjennom hvilke konsekvenser det vil ha for biltrafikken og for gående om det blir enda flere sykler på bil- og gangveier?

Allerede utgjør syklister et forsinkende irritasjonsmoment for mange i trafikken og en reell fare for fotgjengere på gangveien.

Saksordfører fra Venstre, Bernt Bucher Johannessen, uttaler ifølge Budstikka at hovedmålet er å få folk til å sykle distanser opp til 3 kilometer.

Men på distanser opp til 3 kilometer er det vel fullt mulig å ta bena fatt? Gåing er sakte, harmonisk tid som dessuten gir rom for refleksjon. Flere burde da heller gå!

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Uansett burde politikerne prioritere sin tid på viktigere ting enn å analysere hvordan de skal få andre folk til å benytte seg av en bestemt type fremkomstmiddel.