Dette er et engasjement jeg deler. Jeg tok opp den saken i fylkestinget slik at vi får en politisk sak.

Les også: Ta med sykkelen på toget

Les også: Ikke lett å ta med sykkelen på toget

Mange ønsker å sykle helt eller delvis til jobb i sommerperioden. For mange er de en barriere å betale både et månedskort for voksen og i tillegg betale et månedskort til for sykkel.

Det er viktig å legge til rette for samspill mellom grønne reiser og kollektivtrafikk.

Tilrettelegging for sykkel gjennom gode og sikre sykkeltraseer, sykkelparkering og informasjon er tiltak man bør støtte opp.

Ruter jobber som kjent kontinuerlig med tilpasninger i billettering og reiseinformasjonsapp for å bedre å tilrettelegge for samspill mellom sykkel og gange.

Blant annet kan du nå finne oversikt over tilgjengelige bysykler i RuterReise.

Ruter krever i dag barnepris for sykkel, sparkesykkel i sykkelstørrelse, ståhjuling og sparkstøtting på Ruters opererte linjer.

Sammenleggbare sykler, små sparkesykler og barnesykler til førskolebarn går gratis. Det samme gjelder spesialsykkel for personer med nedsatt funksjonsevne.

Sykkel på T-banen er gratis utenfor rushtid, i helgene, på offentlige fridager og hele juli. Rushtiden er definert som tidsrommet mandag–fredag kl. 07.00–09.00 og 15.00–18.00.

Sykkel er gratis på T-banen grunnet mer plass tilgjengelig enn det er på en buss eller på trikken.

På NSBs tog må man også betale barnepris.

Kanskje kan dette være en prøveordning når det er sommer for å høste erfaring.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det er derfor ønskelig med et forsøk hvor man prøver gratis sykkel på båt og tog hvor man ser nærmere på dette og vurdere kapasiteten på båtene og eventuelt tog og hvor man også tar hensyn til de andre reisende.