Sykkelstrategi på lavgir

SYKLING: – Målet må være at det legges til rette for at flest mulig mennesker sykler hele året, skriver innsenderen.

SYKLING: – Målet må være at det legges til rette for at flest mulig mennesker sykler hele året, skriver innsenderen. Foto:

Av

Høyres Morten Skauge uttaler i Budstikka 2. januar at målet om 20 prosent sykkelandel i 2030 er «ekstremt ambisiøst» og indikerer at målet kanskje ikke er mulig å nå.

DEL

Vi i MDG mener derimot at det ikke bare er fullt mulig å nå målet om 20 prosent sykkelandel, men at det også er mulig å øke andelen raskere enn hva det legges opp til i sykkelstrategien.

Les også: Urealistiske sykkelmål i Bærum

Les også: – Sykkelmålet til Bærum er ekstremt ambisiøst

Først må det imidlertid gjøres en ny gjennomgang av hvilke områder og strekninger som må prioriteres.

I strategiens tilhørende handlingsplan legges det for stor vekt på hovedstrekningene mellom sentrene i kommunen.

Strekningene fra der folk faktisk bor og frem til kollektivknutepunktene må prioriteres. Analysene som er gjort på forhånd, ser ikke ut til å ta nok hensyn til dette.

Videre må tempoet i tiltakene økes. I oppdatert handlingsplan for sykkelstrategi fra november 2018 fremkommer det at av budsjetterte midler for 2018 på totalt 24,1 millioner kroner ble bare 5,2 millioner kroner brukt.

Dette skyldes ifølge rådmannen at flere prosjekter er forsinket eller utsatt fordi prosjektene er mer komplekse enn antatt.

Vi vil derfor foreslå å styrke og omprioritere ressursene i plan- og bygningstjenesten slik at arbeidet med sykkelstrategien prioriteres.

På den måten kan flere prosjekter settes i gang samtidig, og komplekse prosjekter kan håndteres mer effektivt.

Vi foreslår dessuten å se på muligheter for å innlede samarbeid med nabokommunene Oslo og Asker for å få mer effektive planprosesser.

Morten Skauge vil ikke «straffe» bilistene for å få syklistene frem. For å oppnå målene vil det imidlertid være nødvendig å prioritere syklister og gående foran bilister flere steder, for eksempel rundt skoler, i tettstedene våre og på transportstrekninger som i dag er farlige for syklister.

Det kan også være aktuelt å innsnevre kjørebanen noen steder for å gi plass til sykkelveier eller sykkelfelt.

Kombinert med lavere fartsgrense vil dette føre til at det oppleves mer effektivt og tryggere å sykle.

Som et strakstiltak kan dessuten flere strekninger få midlertidige merkede sykkelfelt i påvente av mer komplekse utvidelser hvis kjørebanen gjøres litt smalere enn i dag.

Målet må være at det legges til rette for at flest mulig mennesker sykler hele året, slik at langt flere vil foretrekke å velge sykkelen foran bilen enn i dag.

Det vil gi store gevinster både i form av bedre folkehelse, lavere klimautslipp og mindre lokal forurensing.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Da må man tørre å sette seg mål som for noen vil fremstå som ekstremt ambisiøse, særlig hvis Bærum skal bli en ledende klimakommune i Norge som kommunestyret har vedtatt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags