Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Sykkelveier i Asker

Jeg vil hevde at Høyre i Asker tar et ansvar, skriver Trond Jerve.

Kim Zimmer og Nikki Schei i Bærum MDG har 27. mai et innlegg i Budstikka med tittel «Hvor langt må det gå før Høyre tar ansvar?» Foranledningen var en hendelse mellom Lysaker og Fornebu, hvor en kvinne ble alvorlig skadet i en kollisjon med en annen syklist. Vi håper det beste for begge involverte.

Fylkesordfører Annette Solli og komitéleder Morten Skauge i Bærums hovedutvalg for miljø, idrett og kultur har gitt tilsvar 31. mai når det gjelder fylket generelt og Bærum spesielt. Vi finner det riktig å kommentere situasjonen i Asker.

Askers sykkelplan 2009–2029 ble sist gang revidert og lagt ut på høring i 2018. Planen er tuftet på Klimaløftet, Paris-avtalen, nullvekstmål for biltrafikken, Asker som regional by med fortettingsstrategi, Energi- og klimaplan, Folkehelseplanen, KIF-planen og elsykkelstrategien. Det er dialog med Statens vegvesen og fylkeskommunen med utgangspunkt i «Hvordan gjøre plass til flere syklister» ved å utvide eksisterende gang- og sykkelveier til separate tilbud til syklister og fotgjengere. Målsetting er en «verktøykasse» som kan benyttes når kombi-løsning gang- og sykkelveier skal utvikles til separate tilbud for syklister og fotgjengere. I saken er det dialog med Asker næringsråd, De unges kommunestyre, intern involvering i aktuelle avdelinger med spesiell fokus på skole og oppvekst, Asker idrettsråd, Asker Cykleklubb, Syklistenes landsforening, nabokommunene, velforbund samt foreldreutvalg på skoler og barnehager.

Ett eksempel på vedtak og gjennomføring er ny gang- og sykkelvei i Jacob Neumanns vei til nærmere 42 millioner kroner. I kommunens budsjett er det avsatt i størrelsesorden 10 MNOK årlig til sykkelveier.

Asker kommune var høringsinstans for Røyken kommunes sykkelstrategi, som fra 1. januar 2020 inngår i nye Asker kommune. Sykkelstrategien vektlegger sammenknytning av tettstedene, noe Asker kommune mener er riktig prioritering. Tre strekninger på tvers av kommunegrensene er sentrale for at hovedsykkelveinettet kan kompletteres og gjøres sammenhengende:

1. Fra Rortunet til Slemmestad, Bjerkås og Vollen

2. Fra Slemmestad til Heggedal

3. Fra Spikkestad til Asker sentrum

Andre eksempler på samarbeidsprosjektet er mellom Lier og Asker kommuner for ny gang- og sykkelvei langs Drammensveien og gjennom tett samarbeid gis innspill til respektive fylkeskommuners samferdselsplaner. Kommende faser i arbeidet med gang- og sykkelstrategi er utarbeidelse av strategier og planer for sykkeltilrettelegging i veinettet med påfølgende konkrete handlingsplaner. Med rette vil jeg hevde at Høyre i Asker tar et ansvar.

Som i trafikken ellers, er den enkelte syklist selv ansvarlig for å tilpasse fart etter vei, føreforhold og i dagens sykkelverden, batterikapasiteten. 

På det punktet har vi politikere få påvirkningsmuligheter.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.