Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Sykkelstrategi på lavgir

SYKLING: – Målet må være at det legges til rette for at flest mulig mennesker sykler hele året, skriver innsenderen.

Høyres Morten Skauge uttaler i Budstikka 2. januar at målet om 20 prosent sykkelandel i 2030 er «ekstremt ambisiøst» og indikerer at målet kanskje ikke er mulig å nå.

Vi i MDG mener derimot at det ikke bare er fullt mulig å nå målet om 20 prosent sykkelandel, men at det også er mulig å øke andelen raskere enn hva det legges opp til i sykkelstrategien.

Les også: Urealistiske sykkelmål i Bærum

Les også: – Sykkelmålet til Bærum er ekstremt ambisiøst

Først må det imidlertid gjøres en ny gjennomgang av hvilke områder og strekninger som må prioriteres.

I strategiens tilhørende handlingsplan legges det for stor vekt på hovedstrekningene mellom sentrene i kommunen.

Strekningene fra der folk faktisk bor og frem til kollektivknutepunktene må prioriteres. Analysene som er gjort på forhånd, ser ikke ut til å ta nok hensyn til dette.

Videre må tempoet i tiltakene økes. I oppdatert handlingsplan for sykkelstrategi fra november 2018 fremkommer det at av budsjetterte midler for 2018 på totalt 24,1 millioner kroner ble bare 5,2 millioner kroner brukt.

 

MDG-POLITIKER: Hans Rugset.

Dette skyldes ifølge rådmannen at flere prosjekter er forsinket eller utsatt fordi prosjektene er mer komplekse enn antatt.

Vi vil derfor foreslå å styrke og omprioritere ressursene i plan- og bygningstjenesten slik at arbeidet med sykkelstrategien prioriteres.

På den måten kan flere prosjekter settes i gang samtidig, og komplekse prosjekter kan håndteres mer effektivt.

Vi foreslår dessuten å se på muligheter for å innlede samarbeid med nabokommunene Oslo og Asker for å få mer effektive planprosesser.

Morten Skauge vil ikke «straffe» bilistene for å få syklistene frem. For å oppnå målene vil det imidlertid være nødvendig å prioritere syklister og gående foran bilister flere steder, for eksempel rundt skoler, i tettstedene våre og på transportstrekninger som i dag er farlige for syklister.

Det kan også være aktuelt å innsnevre kjørebanen noen steder for å gi plass til sykkelveier eller sykkelfelt.

Kombinert med lavere fartsgrense vil dette føre til at det oppleves mer effektivt og tryggere å sykle.

Som et strakstiltak kan dessuten flere strekninger få midlertidige merkede sykkelfelt i påvente av mer komplekse utvidelser hvis kjørebanen gjøres litt smalere enn i dag.

Målet må være at det legges til rette for at flest mulig mennesker sykler hele året, slik at langt flere vil foretrekke å velge sykkelen foran bilen enn i dag.

Det vil gi store gevinster både i form av bedre folkehelse, lavere klimautslipp og mindre lokal forurensing.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Da må man tørre å sette seg mål som for noen vil fremstå som ekstremt ambisiøse, særlig hvis Bærum skal bli en ledende klimakommune i Norge som kommunestyret har vedtatt.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler