Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Sykkelbom fra MDG

– MDG beskylder Høyre for ikke å satse på sykkel. Realiteten er at det aldri har vært satset mer på sykkel, hverken i Bærum eller i Norge, skriver Bærum Høyres gruppeleder Morten Skauge, som selv er ivrig elsyklist.

– MDG beskylder Høyre for ikke å satse på sykkel. Realiteten er at det aldri har vært satset mer på sykkel, hverken i Bærum eller i Norge, skriver Bærum Høyres gruppeleder Morten Skauge, som selv er ivrig elsyklist.

Foto: KARL BRAANAAS

Bærum MDG uttalte i Budstikka 9. september at partiet mener det bør bygges en separat og sammenhengende sykkelvei langs E18 fra Asker til Oslo. 

Det hadde imidlertid syklistene fått dersom MDG hadde støttet de opprinnelige planene for ny E18. I stedet har partiet brukt årevis på å motarbeide en slik løsning. 

MDGs utspill fremstår dermed mer som politisk retorikk enn som et reelt ønske om å finne gode løsninger. 

Årsaken til at sykkelveien ble tatt ut av prosjektet var at det rødgrønne fylkesrådet i Viken, som MDG var en del av frem til august, ville redusere kostnadene for å stille lånegaranti for prosjektet. At løsningen MDG ønsker seg nå ikke lenger finnes, kan partiet takke seg selv for.

MDG beskylder videre Høyre for ikke å satse på sykkel. Realiteten er at det aldri har vært satset mer på sykkel, hverken i Bærum eller i Norge. 

I kommunens handlingsplan for sykkel 2020–2021 er det satt av 55 millioner kroner til ulike tiltak. Det er den største satsingen noensinne. 

Tiltakene inkluderer blant annet separering av gående og syklende, sikring av krysningspunkter og etablering av broer og underganger. 

Formålet er bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for syklister på en rekke strekninger. Mange av tiltakene er små, men likevel viktige fordi de kan bidra til å gjøre det enklere og tryggere å ferdes på sykkel i kommunen vår. 

Handlingsplanen ble senest behandlet i hovedutvalg for miljø, idrett og kultur i juni. Kommunedirektørens redegjørelse fikk enstemmig tilslutning, og MDG fremmet ingen egne forslag.

De største pengene til sykkelsatsingen i Bærum kommer fra overordnede myndigheter. I Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029 er det satt av om lag 11,7 milliarder kroner til tiltak for syklister og gående. Det er en økning på mer enn 70 prosent siden regjeringsskiftet i 2013. 

Blant annet er det satt av 5 milliarder kroner til såkalte sykkelekspressveier i folkerike områder, som Bærum. Tilskuddsordningen for gang- og sykkelveier som ble etablert av regjeringen Solberg i 2014, er videreført i NTP med 2,7 milliarder kroner. 

Sykkelveien langs Griniveien ved Eiksmarka som ble åpnet i 2018, og sykkeltraseen langs Prof. Kohts vei på Nedre Stabekk som åpnes senere i år, er gode eksempler på at regjeringens og Høyres sykkelsatsing kommer Bærum til gode.

Høyre i Bærum legger til grunn at det skal bygges sykkelvei langs E18-traseen i tråd med planene. Som kommunaldirektør Wøhni redegjorde for i Budstikka, er det et stort planarbeid som nå skal gjennomføres, med både lokalvei, sykkelvei og løsninger for kollektivtrafikken. 

Over Høvik kan det være aktuelt med en midlertidig sykkelvei inntil sentrumsutviklingen igangsettes. Trasé kan antagelig etableres nokså enkelt på asfalten fra dagens E18. 

Hvordan en endelig sykkelvei kan utformes på strekningen må kommunen finne ut av i samarbeid med Statens vegvesen og andre grunneiere.

Det er trist at MDG nok en gang snakker ned sykkelsatsingen i Bærum. Høyre på sin side er mer opptatt av å fortsette arbeidet med å legge til rette for helhetlige mobilitetsløsninger og gjøre det enklere for flere å velge sykkel i hverdagen.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.