Satsing på sykehus

FÅR MER PLASS: Fra venstre administrerende direktør Per Skaugen Bleikelia, avdelingsoverlege Tor Kjetil Nerhus og prof.dr. Glenn Haugeberg ved Martina Hansens Hospital, som ligger ved siden av Bærum sykehus.

FÅR MER PLASS: Fra venstre administrerende direktør Per Skaugen Bleikelia, avdelingsoverlege Tor Kjetil Nerhus og prof.dr. Glenn Haugeberg ved Martina Hansens Hospital, som ligger ved siden av Bærum sykehus. Foto:

Martina Hansens Hospital skal bygges ut.

DEL

Dette er Budstikkas lederartikkel onsdag 9. august 2017.

Sykehuset står foran en utvidelse som blant annet skal gi større operasjonskapasitet, nye og bedre sengefløyer og ny og moderne sterilsentral. Arbeidene er forsinket, men kan ifølge sykehusledelsen påbegynnes våren 2018 og stå ferdig to år senere. Og det er ingen liten byggeoperasjon det handler om, ettersom prosjektet har en totalkostnad på rundt 350 millioner kroner og skal gi totalt 4.200 nye kvadratmeter.

Les også: Martina Hansen trenger mer plass

Les også: Håper å gjenåpne bassenget

Martina Hansen er et spesialsykehus for ortopedisk kirurgi og tar seg typisk av problemer med hofter, knær, skuldre, rygg og føtter. Man kan godt si det slik: Hvis noe knirker, så hører det hjemme hos Martina Hansen. Årlig utføres 4.500 operasjoner, samt 28.000 konsultasjoner innen ortopedi og revmatologi. Målet for fremtiden er å bli Norges ledende muskel- og skjelettsenter og øke antall dagkirurgiske operasjoner fra cirka 2.000 i dag til over 3.000 i 2030.

Også Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) på Solberg ved Valler kan stå foran omfattende opprustning. Oslo universitetssykehus, som har ansvar for SSE, opplyser at det arbeides med en foranalyse for et mulig byggeprosjekt med start i 2018 eller 2019.

Les også: Klager på sykehusbygg på Solberg

Det er på høy tid. Flere ganger har det vært ropt varsku om en bygningsmasse i dårlig forfatning. Våren 2015 gikk pasienter og leger ut i Budstikka med bekymring over blant annet trangboddhet, muggskader og dårlige sanitærforhold. Også den gang ble det fra Oslo universitetssykehus fortalt om arbeid med en foranalyse, så planene og fremdriften for Spesialsykehuset for epilepsi er nok betydelig mer usikre enn for Martina Hansen, men generalsekretæren i Norsk Epilepsiforbund sier til Budstikka at forbundet har store forventninger til analysen og vil bli overrasket om konklusjonen blir noe annet enn snarlig behov for oppgradering av sykehuset.

Utbygging og opprustning av Martina Hansen og Spesialsykehuset for epilepsi er gode nyheter for alle som er opptatt av helsetilbudet til Asker og Bærums befolkning. Riktig nok behandler sykehusene pasienter ikke bare fra Asker og Bærum, men fra hele landet, men et godt og oppdatert tilbud kommer også lokalbefolkningen til gode både når det gjelder helsetilbudet og i form av viktige arbeidsplasser.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Fra Bærum sykehus og Blakstad sykehus er vi vant til å høre dårlige nyheter om vanskelig økonomi, mangelfullt vedlikehold, fare for nedbygging og nedprioritering og overføring av oppgaver til andre sykehus. Derfor tas sommerens nyheter om satsing på Martina Hansens Hospital og Spesialsykehuset for epilepsi imot med ekstra glede.

Dette er Budstikkas lederartikkel onsdag 9. august 2017.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags