Tanken på å bo på et sykehjem er skremmende for mange.

Det er kanskje ikke så rart når aviser og tv forteller om alt det som ikke fungerer, om beboere som ikke får nødvendig stell og pleie, og om eldre som er ensomme og visner hen.

Les også: Erling (72) på sykehjem med demente: – Jeg blir deprimert av å sitte her

Les også: Askers politikere krever bedre norskkunnskaper

Vi hører også om institusjonsmat som ikke frister, eldre som går ned i vekt og blir understimulert, og om kulturtilbud som er fraværende.

Slik skal det ikke være. Regjeringens reform «Leve hele livet» behandles nå i Stortinget og tar tak i utfordringene i sykehjem og hjemmetjenester.

Reformen bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har sett fungerer i praksis.

For det gjøres mye bra, og man kan lære mye av hverandre. Målet er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye løsninger knyttet til aktivitet, måltider, helsehjelp og bedre sammenheng i tjenestene.

Alle eldre bør for eksempel tilbys minst én times aktivitet om dagen basert på egne interesser og ønsker.

Det er kanskje lett å se på kultur som mindre viktig for helsetjenesten og eldreomsorgen. Kulturaktiviteter er lett å glemme og blir for ofte nedprioritert.

Men kulturen definerer oss som mennesker, og er avgjørende for livskvaliteten vår. Den har vært med oss fra helleristningenes tid og kommer til å være med oss inn i fremtiden.

Kultur gir mening og glede – og selvsagt provokasjoner gjennom musikk, billedkunst, klær, arkitektur, filmer, teater, fotball og matopplevelser, for å nevne noe.

Kultur er noe alle kan delta i.

Hittil har ingen kunnet si med sikkerhet at kultur faktisk er godt for helsa. Men nå har forskere ved HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) funnet flere overraskende sammenhenger mellom helse og deltagelse i kulturlivet.

Ved å sammenligne opplysninger om deltagelse i kulturelle aktiviteter med helseopplysninger, har nemlig forskerne funnet at alle som konsumerer kultur i en eller annen form, opplever bedre helse, er mer tilfreds med livet sitt og har mindre angst og depresjon, enn dem som ikke er så opptatt av kultur.

Når Manglerudhjemmet i Oslo åpnet pub med fotball på tv, ga det beboerne glede og kulturopplevelser.

Når Gullhaug bo- og omsorgssenter i Bærum gir beboere fine opplevelser i naturen, som tur til Burudvann, med grilling, soling og vassing i vannet, er det kultur og livsglede.

På Gullhella bo- og aktivitetssenter i Asker har de en informativ Facebook-side hvor pårørende og andre kan følge med på et variert ukeprogram for beboerne, med ulike treningstilbud, frokostsang, musikk og bevegelse m.m.

Dette er kultur og livskvalitet!

Reformen «Leve hele livet» skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger. De skal være trygge på at de får god hjelp når de trenger det.

De pårørende skal kunne bidra uten at de blir utslitt og de ansatte skal få bruke sin kompetanse. Det skal bli mer attraktivt å jobbe med eldreomsorg.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Et opphold på sykehjem skal aldri føre til en tilværelse uten livskvalitet.