Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Sykehjem i Bærum – fra vondt til verre

– Skal vi klare å møte befolkningens behov i årene som kommer, er det helt nødvendig også å se på hvordan Bærum finansierer sine investeringer, samt kommunens inntektsside, skriver Stein Stugu, som er medlem av kommunestyret og formannskapet i Bærum for Rødt.

– Skal vi klare å møte befolkningens behov i årene som kommer, er det helt nødvendig også å se på hvordan Bærum finansierer sine investeringer, samt kommunens inntektsside, skriver Stein Stugu, som er medlem av kommunestyret og formannskapet i Bærum for Rødt.

Foto: KARL BRAANAAS

Mangelen på investeringer i nye sykehjem er noe av det verste i kommunedirektørens langtidsplaner med forslag til kutt i planlagte investeringer i Bærum. 

Det må det gjøres noe med. Allerede i dag er terskelen for å få plass på sykehjem når folk har bruk for det, uakseptabel høy. Det planlegges dessverre at det skal bli verre.

Da kommunestyret diskuterte kuttplanene, uttrykte flere partier, som Budstikka (4. oktober) skriver, skepsis til kommunedirektørens forslag om å skyve mange nye og nødvendige investeringer i sykehjem ut i det blå. 

Det som ikke kommer frem i Budstikkas referat, er at det kun ble reist ett forslag som viste hvordan Bærum kunne gjennomføre flere av de helt nødvendige investeringene som egentlig er planlagt.

Skal vi klare å møte befolkningens behov i årene som kommer, er det helt nødvendig også å se på hvordan Bærum finansierer sine investeringer, samt kommunens inntektsside.

Et forslag fra Rødt om å gjøre dette fikk dessverre kun støtte fra SV. Hovedpunktene i forslaget er:

  • Å begrense kuttene i investeringsbudsjettet til 8 prosent i stedet for målet om 15 prosent, slik kommunestyrets flertall støtter opp om. Dette vil gi rom for rundt 2 milliarder kroner mer enn administrasjonens forslag. 
  • Bærum bør gå ned på egenfinansieringen til 30 prosent i stedet for 50 prosent. En slik redusert egenfinansiering vil være mer i tråd med det som er vanlig i mange norske kommuner. Kostnadene ved den investeringsboomen som ligger foran oss, kan med fordel spres over flere år.
  • Det bør i tillegg vurderes å innføre eiendomsskatt på linje med det de har i Oslo. Det vil si med et høyt bunnfradrag på minimum 5 millioner kroner. Ser vi på mange av de tjenestene som leveres i dag, er det svært viktig med inntekter fra eiendomsskatt både for å bedre kommunens tjenester og for å sikre kommunens innbyggere mot mange svært uheldige kutt.
  • Vi må sikre at frivillighet ikke kommer til erstatning for kommunalt ansatte, slik det nå planlegges. Frivillighet er viktig. Men må være et tillegg til kommunens ordinære arbeid og som kan øke og bedre tilbudet. Dette vil også bidra til å øke lysten for de som ønsker å delta i frivillig arbeid.

Slik frivillighet nå planlegges brukt, er det for å spare kommunale utgifter. Det er et dårlig utgangspunkt for å øke omfanget av alt det gode arbeidet som gjøres av svært mange allerede i dag.

I tillegg til rene kutt foreslår kommunedirektøren å satse sterkt på store enheter innenfor både skoler, barnehager og omsorgsboliger. Eksempel på det er forslaget om å slå sammen Hauger og Gjettum ungdomsskoler og å utsette bygging av ny barnehage i Vallersvingen for å vente og se hva private gjør i Sandvika.

Dette er ikke bra.

Skal vi løse de store kollektive oppgavene vi står overfor, så trenger vi en sterkere kommuneøkonomi enn i dag. Kanskje vil en ny regjering bidra til det. 

Uansett må vi også se på hvordan Bærum kan se på egne inntektsmuligheter. Det fortjener alle som er og vil bli avhengig av våre felles finansierte tjenester i årene som kommer.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.