Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Svømmeundervisning på anbud en god løsning

Det er mulig å få flere timer med svømmeundervisning, hvis denne legges ut på anbud, skriver hovedutvalgsleder Haakon Kvenna Veum (H).

Det er mulig å få flere timer med svømmeundervisning, hvis denne legges ut på anbud, skriver hovedutvalgsleder Haakon Kvenna Veum (H).

Foto: Joakim S. Enger

De siste ukene har det vært mye debatt rundt svømmeundervisningen i skolen i Bærum. Nye kompetansekrav og et ønske om å gjøre en større andel av elevene til gode svømmere gjør at det er behov for å se på tilbudet. Det trengs flere timer svømmeundervisning tidlig i skoleløpet.

Dagens svømmeundervisning for de yngste elevene gis i dag av kommunalt ansatte svømmelærere. Det er elevenes faste lærer som er ansvarlig for elevene og følger dem til svømmehallen, men der blir de møtt av to svømmelærere som jobber i kommunen. Kommuneadministrasjonen mener det er potensial for å få flere timer svømming innen dagens budsjettramme om undervisningen settes ut på anbud.

Vi lokalpolitikere i kommunen står ovenfor tre valg om vi vil øke timetallet for svømmeundervisningen. 1) Vi kan bevilge mer penger og beholde dagens organisering, 2) vi kan sette tilbudet ut på anbud og få flere timer svømmeundervisning ut av dagens budsjettramme eller 3) vi kan beholde dagens budsjettramme, men endre den kommunale organiseringen for å få mer ut av de ressursene vi har.

Opplæringen på anbud er en god løsning, fordi vi får bedre kvalitet til samme kostnad.

Alternativ 3 er den dårligste løsningen. Dette valget vil medføre at klassens medfølgende lærere i større grad må ta gjennomføringsansvar for svømmeopplæringen sammen med svømmelæreren. Dette vil gi større behov for samarbeid om planlegging og gjennomføring av opplæringen mellom den kommunale svømmelæreren og hver enkelt lærer på skolene. Lærerne som er i klasserommet med elevene hver dag og underviser har mer enn nok å gjøre fra før. Å legge mer ansvar på dem for svømmeundervisningen er derfor ikke riktig.

Om svømmeundervisningen legges ut på anbud får vi flere timer innen dagens budsjettramme samtidig som det frigjøres midler til gratis intensivkurs for elever som ikke tilfredsstiller kravet til svømmedyktighet etter 4. trinn. Det ligger som en forutsetning i saken at de tre kommunale svømmelærerne som jobber i kommunen i dag vil beholde jobben i kommunen og få nye oppgaver i tråd med sin utdanning.

Jeg mener det å lyse ut opplæringen på anbud er en god løsning, fordi vi får bedre kvalitet til samme kostnad. Det viktigste for meg som politiker er ikke om oppgaven løses av det offentlige eller private, men at eleven får et best mulig tilbud.

Kulturdepartementet har oppfordret kommunene til å samarbeide med frivillige organisasjoner og private aktører om svømmeopplæringen. Svømmeklubbene har lang erfaring med å lære barn å svømme, og har som en del av Norges Svømmeforbund spesialisert seg på de ulike stadiene i svømmeopplæringen. Bergen, Tromsø og Asker har gode erfaringer med å samarbeide med lokale organisasjoner om svømmeopplæringen. Her har andelen svømmedyktige elever økt og de har fått en mer effektiv organisering av begynneropplæringen.

Det å få mer undervisning og intensivkurs innen dagens kostnadsramme er et kinderegg som vil komme barna til gode. Når politikerne starter opp igjen over sommeren håper jeg denne muligheten gis en grundig vurdering.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.