Kostnad til svømmehall må reduseres

VIL HA BASSENG: – Bærum Frp er for at det skal bygges et nytt svømmeanlegg på Rud. Vi ønsker bare at man skal bygge dette på beste og mest kostnadseffektive måte, skriver fra venstre Yngve Bjerke og Wenche Berg Olsen og Truls Bergersen i Bærum Frp.

VIL HA BASSENG: – Bærum Frp er for at det skal bygges et nytt svømmeanlegg på Rud. Vi ønsker bare at man skal bygge dette på beste og mest kostnadseffektive måte, skriver fra venstre Yngve Bjerke og Wenche Berg Olsen og Truls Bergersen i Bærum Frp. Foto:

Av

Behovet for flere svømmebasseng i Bærum er stort, det er det ingen tvil om.

DEL

Blant annet rapporterer Bærumsvømmerne i Budstikka onsdag 28. november om at det er 500 barn i kø for svømmekurs.

Les også: Har 500 barn på venteliste til svømmekurs - frykter forsinket basseng

Politikerne i Bærum har bestilt et anbud for bygging av et anlegg med 50-metersbasseng, hvor anlegget ønskes direkte tilknyttet Bærum Idrettshall på Rud.

Det første kostnadsestimatet fra rådmannen var på 185 millioner kroner. I neste runde ble estimatet økt til 278 millioner kroner, da inkludert et terapibasseng til 33 millioner.

Denne prisen aksepterte man altså for to år siden å gå videre med. Kun to leverandører har nå valgt å gi kommunen et tilbud, hvor fastpris før tillegg vil lande på hele 461 millioner kroner.

Dette er en prisøkning på over 65 prosent fra det aksepterte kostnadsestimatet fra rådmannen. Selv om behovet for et nytt bassenganlegg i høyeste grad er til stede, har politikerne i kommunen et ansvar for å bruke innbyggernes skattepenger på en fornuftig måte.

La oss ikke la dette bli en ny «Holmenkoll-sprekk»!

Bærum Frp mener at rådmannen er nødt til å se på anbudet på nytt for å finne ut om det kan være noen kostnadsbesparende tiltak man kan foreta seg.

Én av kostnadsdriverne er kravet om «Very Good» Breeam-sertifisering, en annen driver er grunnforholdene og en tredje driver er kravet om sammenkobling til eksisterende idrettsanlegg.

Det antas at vi har mistet en eller flere tilbydere på grunn av kravet om denne Breeam-sertifiseringen, da dette i så fall blir Norges første svømmeanlegg med slik sertifisering.

De to tilbyderne vi står igjen med har trolig priset inn sertifiseringskravet altfor høyt. Bærum kommune stiller allerede miljøkrav knyttet til oppføring av nye kommunale bygg, og disse burde være gode nok.

Breeam-sertifiseringen legger også inn utformings- og tilpasningskrav som kan være i konflikt med Bærum kommunes behov.

Eksempel: Ett av kravene i Breeam er maks antall parkeringsplasser. Det er vel ingen av innbyggerne i Bærum som ønsker seg et svømmeanlegg med like dårlig parkeringsdekning som det nye svømmeanlegget på Holmen?

Ved å frikoble svømmehallen fra idrettshallen vil man kunne være mer fleksibel med selve plasseringen og hvor høyt i terrenget anlegget legges.

Dette vil trolig fjerne en del av kostnadene både rundt sammenkoblingen og grunnforholdene. Det må være mulig å føre opp en rimelig gangkorridor mellom byggene istedenfor å koble disse tett sammen.

La meg presisere igjen: Bærum Frp er for at det skal bygges et nytt svømmeanlegg på Rud. Vi ønsker bare at man skal bygge dette på beste og mest kostnadseffektive måte.

Derfor tror vi at det å ta en runde til, hvor man ser på muligheter for besparelser – som i liten eller ingen grad går på bekostning av funksjonaliteten til anlegget – vil kunne spare kommunen og skattebetalerne mange, mange millioner kroner.

Bærum Frp gikk i forrige runde i bresjen for et stupetårn i dette nye svømmeanlegget. Vi ble den gangen ulykkeligvis nedstemt.

Bærum har i dag to stupetårn. Det ene er på 5 meter i Nadderudhallen. Det andre er på 10 meter og ligger på Kadettangen.

Sistnevnte befinner seg altså utendørs, og kan derfor ikke benyttes til organisert stupetrening.

Vi mener fortsatt at stupemiljøet i kommunen fortjener et skikkelig anlegg. Dersom resten av politikerne i Bærum mener at det er ok å legge 183 millioner kroner til prislappen for selve svømmeanlegget, så håper vi de også kan være med på å revurdere sitt syn på den ekstra kostnaden det vil være å inkludere et stupetårn på Rud.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det er sant at et anlegg med stupetårn vil være noe dyrere enn et anlegg uten. Likevel vil det allerede dyre anlegget da kunne tjene en idrettsgren som i dag ikke har et fullverdig treningstilbud i vår kommune.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags