Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Svikter vi ungdommen?

Boligprisene er svært høye, og de stiger fortsatt kraftig.

De har steget med 10,6 prosent i både Asker og Bærum de siste 12 måneder og med vel 32 prosent de siste fem årene.

Det er spesielt én gruppe i samfunnet som gleder seg over en slik utvikling. De som allerede eier sin bolig. Deres egenkapital øker for hvert år og trygger deres økonomiske stilling og fremtid. Gevinsten er skattefri.

Les også: Boligprisen har økt 2.800 kroner per kvm. på seks måneder

Les også: Tror boligprisene skal opp 50 prosent

Les også: Her er boligprisene i Asker og Bærum

For de som står utenfor boligmarkedet, er dagens situasjon et stort problem. Det gjelder ungdommen. De står utenfor boligmarkedet og opplever priser som gjør det svært vanskelig eller umulig å etablere seg med egen bolig.

Selv om det lave rentenivået har bidratt til prisøkningen er det åpenbart at boligbyggingen i Bærum er for lav i forhold til behovet. Hvis den ikke var det, ville ikke prisene steget som de gjør. Det er politikernes oppgave å bidra til en løsning.

Da Kolsåsbanen ble besluttet oppgradert og gjenåpnet til Kolsås, var forutsetningen økt boligbygging i kommunikasjonsknutepunktene.

Hva skjer når disse planene skal realiseres? Jo, da aktiveres motkreftene. De som bor i nærområdene, tar til motmæle fordi de frykter at verdien og deres bokvalitet vil påvirkes negativt. Resultatet blir at det bygges mindre enn forutsatt og mindre enn behovet.

Flere har tatt til orde for bygging i kommunal regi ved at kommunen kjøper og regulerer tomteområder for boligbygging.

Bærum kommune har en meget god kredittverdighet og kan derfor låne på gunstige vilkår. Lavere enn private utbyggere. Dette muliggjør bygging i et samarbeid mellom kommunen og private utbyggere som raskt vil øke tilgangen på og bidra til å redusere prisen på nye boliger.

Politikkens oppgave er å identifisere og løse utfordringer i samfunnet. Mangelen på boliger på vilkår som vanlige mennesker har råd til, er en slik utfordring.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Hvis vi ikke lykkes med å løse denne utfordringen, har vi ikke bare mislyktes med vårt mandat. Vi kan også kritiseres for å ha tatt valg som er privatøkonomisk fordelaktige for dagens boligeiere, men som ikke er samfunnsmessig forsvarlig. Spesielt for ungdommen.

Det er på tide å ta fatt i utfordringene.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler