Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

SV setter barn og unge først

Stine Høivik (49) er medlem av Bærum SV og nummer 5 på valglisten i Akershus.

Stine Høivik (49) er medlem av Bærum SV og nummer 5 på valglisten i Akershus.

Foto: MALENE NILSSEN

I lørdagens Budstikke velger Høyres leder i hovedutvalg for barn og unge i Bærum, Haakon Veum, å anklage SV for å komme med urettferdig kritikk av kvaliteten på barnehager, skoler og barnevern i Bærum. Han mener SV svartmaler. 

Vi har visst truffet en nerve. Han svarte på vår oppsummering av Unicefs uhildede rapport om norske kommuners arbeid for sine barn og unge. At leder av hovedutvalg for barn og unge kaller Unicefs uhildede rapport svartmaling, er noe spesielt.

Vi mener rapporter fra eksterne upolitiske aktører er svært viktige verktøy for å holde kommuner ansvarlig for de prioriteringene de gjør. 

Leder av hovedutvalg for barn og unge burde derfor heller lese rapporten, ta den til etterretning og spørre hva vi som kommune burde gjøre bedre. Vi mener det er ansvarsfraskrivelse når han avviser at kvaliteten og omfanget på tjenester til barn og unge må bli bedre når Unicef påpeker dette.

Tine Lillemoen Asklund (46) er styremedlem i Bærum SV, tidligere kommunestyrerepresentant og medlem av hovedutvalg for barn og unge 2007–2015.

Tine Lillemoen Asklund (46) er styremedlem i Bærum SV, tidligere kommunestyrerepresentant og medlem av hovedutvalg for barn og unge 2007–2015.

Foto: Malene Nilssen

Det å påstå at vi tråkker på arbeidet til de ansatte i våre skoler, barnehager og andre tjenester for barn og unge er et svært billig retorisk poeng, om innlegget fra 28. august leses en gang til, finnes heller ikke belegg for dette. 

Vår bekymring og kritikk går på kommunens satsing. De ansatte gjør en svært god jobb innenfor sine altfor trange rammer. Vi er bekymret når lærerne, barnehagepersonalet, helsesykepleierne og barnevernsansatte vi snakker med forteller om svært krevende arbeidsdager og at mange vurdere å slutte, vi lytter til dem.

Det er barn og deres familier som lider mest under Bærum Høyres manglende vilje til å satse på barn og unge. Barn som trenger at samfunnet ser dem. 

Vi har sagt tidligere at det er en stor skam at Bærum Høyre lar barnetrygden telle med som inntekt for foreldre som mottar sosialhjelp. Det å få barnetrygd på linje med alle andre barn i kommunen vil bety svært mye for disse barna. Vil Høyre nå i høst være med på å endre dette?

Høyre har som største parti i Bærum siden 1950-tallet, hovedansvaret for hvilke prioriteringer som gjøres i kommunen. Rapporten vi viser til står i kontrast til tilstandsrapportene som Høyre viser til i sitt tilsvar. 

Halldis Stenhamar (68) er medlem av Bærum SV, tidligere kommunestyrerepresentant og medlem av hovedutvalg for barn og unge 1999–2003.

Halldis Stenhamar (68) er medlem av Bærum SV, tidligere kommunestyrerepresentant og medlem av hovedutvalg for barn og unge 1999–2003.

Foto: KARL BRAANAAS

I mange kommunale barnehager og skoler får ikke barna oppfølgingen fra faglærte de har krav på. Det er fortsatt for mange dispensasjoner i pedagogstillinger. Budstikka har gjentatte ganger grundig dokumentert at PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) har manglet ansatte.

Den siste tiden er mangel på lærere og helsesykepleiere diskutert, og Statsforvalteren har tatt dette opp med kommunen. Det er på tide å lytte til andre enn seg selv, og ikke saldere budsjettene til barn og unge.

Høyres manglende vilje til å prioritere barn og unge går særlig ut over de i kommunen som av ulike grunner ikke har samme muligheter som de andre. Dette er ekstra viktig i en kommune hvor de fleste har god økonomi og hvor det blir veldig synlig og sårt når man faller utenfor. 

Det er dette som er samfunnsansvaret. Vi plikter å gi alle barn og unge et godt utgangspunkt.

SV har alltid satt barn og unge først, og vil fortsette med det.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.