Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Styrk eldreomsorgen

– Bærum, en relativt rik kommune, kan illustrere problemet. Mens kommunen er øverst på NHOs kåring av mest næringslivsvennlige kommuner, viser alle undersøkelser at kommunen er elendig på eldreomsorg, skriver Stein Stugu fra Rødt.

– Bærum, en relativt rik kommune, kan illustrere problemet. Mens kommunen er øverst på NHOs kåring av mest næringslivsvennlige kommuner, viser alle undersøkelser at kommunen er elendig på eldreomsorg, skriver Stein Stugu fra Rødt.

Foto: Joakim S. Enger

Standarden vi tilbyr eldre og syke som trenger lengre opphold på sykehjem eller omsorgsboliger, er altfor dårlig.

Ansatte gjør et uoppslitelig arbeid innenfor trange rammer. Men ressursene er altfor ofte for små, antall ansatte for lavt og det er for mye deltid og innleie.

Her trenger vi kraftig opptrapping, både nasjonalt og lokalt. Vi må få rammer som gir alle ansatte bedre vilkår for å gi den hjelp og omsorg alle beboerne fortjener. Og ikke minst pårørende trygghet for god behandling av deres nærmeste.

I mange kommuner, som i Asker og Bærum, er gjennomtrekken av ansatte for stor. Det fører til lite stabilitet, og da er det ikke overraskende at mange søker seg til andre jobber.

Disse problemene er godt beskrevet i boken «Jeg skal hjelpe deg», skrevet av sykepleier Vigdis J. Reisæter, som nå forlater eldreomsorgen fordi hun ikke orker mer. Hun er dessverre ikke alene om det.

Bærum, en relativt rik kommune, kan illustrere problemet. Mens kommunen er øverst på NHOs kåring av mest næringslivsvennlige kommuner, viser alle undersøkelser at kommunen er elendig på eldreomsorg. 

Med jevne mellomrom får jeg høre historier som bekrefter dette. For få ansatte, for lite tid til omsorg, for mange vikarer, for mange oppgaver på få hender.

Det er ikke rart. Bærum har en underdekning, selv i forhold til egne mål, på antall sykepleiere på 15–20 prosent. Både i sykehjem og i omsorgsboliger. Dette er alvorlig. I tillegg er det 10 prosent underdekning på vernepleiere i omsorgsboliger.

Bærum har en underdekning på antall sykepleiere på 15–20 prosent. Dette er alvorlig.

Det er mange grunner til det. Det skyldes arbeidsbetingelser, arbeidspress, mye deltid og mye innleie. I tillegg kommer relativt lav lønn i sektoren, både for sykepleiere og helsefagarbeidere, et strukturelt problem vi må løse i mange kvinnedominerte yrker.

Et markedsstyrt boligtilbud forsterker problemet. Det bidrar til gjennomtrekk. Rødt mener vi trenger en helt annen boligpolitikk med vekt på at der det bygges, skal det også bygges boliger med permanent pris under markedets. Vi må få boliger også i Asker og Bærum som sikrer at de som skal gjøre alt det arbeidet som trengs også kan bo her.

På tross av fagre ord om betydningen av heltid, så er fortsatt mange av stillingene som lyses ut, deltid. I Bærum er 41 prosent av sykepleierstillingene som er utlyst i år, deltid. Asker er noe bedre, her er andel utlyste deltidsstillinger 33 prosent. Dette er ikke bra nok.

Regjeringens Nikolai Astrup hevder at kommuneøkonomien er god, riktignok en diskutabel påstand når en ser det i forhold til pålagte oppgaver, og selv i fjor hadde Bærum kommune et stort overskudd. Et bedre tilbud er vel da snakk om prioritering.

Som samfunn trenger vi et stort løft for å bedre vilkårene for alle som bor og arbeider innenfor sykehjem, omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester. Andre land i Europa klarer dette bedre enn oss. Hvorfor skulle ikke vi også klare det?

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.