Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Styring og lokaldemokrati i krisetid

– Vi ønsker å takke både innbyggere, ansatte og folkevalgte for deres bidrag i en krevende tid for oss alle, skriver kommunedirektør Lars Bjerke og ordfører Lene Conradi, her under et møte i Asker formannskap i august.

Foto: KARL BRAANAAS

Selv om smittetrykket i skrivende stund er lavt i Asker, får det konsekvenser for oss når det er økt smitte andre steder i regionen vår.

På grunn av situasjonen i Oslo har det de siste dagene kommet nye smittevernanbefalinger også hos oss – noe vi må regne med at kan skje igjen i høst og vinter, basert på lokale, regionale og nasjonale forhold.

Noen opplever kanskje usikkerhet rundt skiftende lokale anbefalinger og påbud, og vi vil her gi et innblikk i den løpende krisehåndteringen i Asker.

Allerede fra januar fulgte vi situasjonen daglig for å være forberedt på en mulig pandemihåndtering. 13. mars satte vi kriseledelse, og kommunen har kontinuerlig fulgt opp føringene fra nasjonale myndigheter. 

Kommuneoverlegen har myndighet til å treffe nødvendige beslutninger med hjemmel i smittevernloven, og kommunedirektøren har etter kommuneloven vide fullmakter som eier av kommunens bygg og anlegg, og til å disponere ansatte mest hensiktsmessig.

For å sikre at lokaldemokratiet også i krisetid fungerer i tråd med kommuneloven, la ordfører til rette for at de politiske møtene kunne gjennomføres enten som fysiske eller digitale møter.

Kommunen avlyste hovedutvalgsmøtene i april/mai for å legge til rette for at kommunedirektøren kunne prioritere de administrative ressursene til krisehåndteringen. Sakene ble vel å merke behandlet i junimøtene.

Svært mange ordinære politiske saker har vært behandlet som normalt, blant annet kommuneplanens samfunnsdel, store arealplaner og flere lokale forskrifter, og kommunen har lagt frem et nytt budsjett og handlingsprogram 2021–2024. 

Ordfører er øverste ansvarlig for kriseledelsen, og varaordfører har deltatt på møtene for å sikre kontinuitet. Øvrige folkevalgte holdes løpende orientert, blant annet gjennom e-poster fra ordfører og orienteringer i formannskapet og kommunestyret. Kommunens nettsider har vært oppdatert i hele koronaperioden og informasjon har vært spredt i ulike kanaler, i tillegg til mange oppslag i lokalmediene.

Fram mot sommeren åpnet landet gradvis, og Asker var i grønn beredskap i juni og juli. Da smittetrykket var lavt, besluttet kriseledelsen 26. juni å ha en tilpasset kriseledelse i ferien. Den daglige tilpassede kriseoppfølgingen ble gjenopptatt 9. august, og kriseledelsen hadde sitt første ordinære møte etter sommeren 20. august.

Vi ser nå at smitteutviklingen er alvorlig i Oslo-området. Det har vært enkelte små smitteutbrudd i Asker i høst, og vi har foreløpig ganske god oversikt over smitteveiene og smittesituasjonen. Likevel er det nødvendig med en tydelig og gjennomgående kriseledelse, da situasjonen fort kan snu, og det vil bli behov for å igangsette tiltak raskt.

Denne uken besluttet kriseledelsen blant annet å komme med sterke anbefalinger om bruk av munnbind. Et påbud ville ha fordret en politisk behandling av forskrift. Det var det ikke smittevernfaglig grunnlag for denne gang, men det kan altså endre seg.

Både koronavirusets uforutsigbare natur og våre erfaringer vil være med på å forme veien videre. For å kunne lære av vår håndtering så langt, har kriseledelsen igangsatt en ekstern evaluering. Vi ser frem til sluttrapporten som kommer våren 2021.

Vi opplever at askersamfunnet står støtt sammen i kampen mot viruset, og vi ønsker å takke både innbyggere, ansatte og folkevalgte for deres bidrag i en krevende tid for oss alle.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.