Jeg gikk fra Bleiker til Asker sentrum cirka kl. 12.30. Da var det vanvittig glatt og ikke strødd, men jeg kom meg helskinnet til Asker.

På hjemvei cirka kl. 14.30 registrerte jeg at det var strødd (?). Det var imidlertid så stor avstand mellom gruskornene på enkelte strekninger at det ikke hadde noen virkning.

Spesielt ille var det på fortauet langs Bleikeråsen der jeg reddet meg ved å gå delvis i bilveien.

Her er fortauet nesten like bredt som bilveien, så det skal mye grus til for å dekke hele fortauet.

Der kjørte strøtraktoren rett foran meg, men jeg fikk dessverre ikke snakket med vedkommende.

Mitt spørsmål er derfor: Hadde det vært en idé å strø halvparten så bredt, men dobbelt så tykt? Har det vært forsøkt?

En ting til: Når det slutter å snø så tidlig, hvorfor starter en ikke med strøing før kl. 13.30?

Det er jo om ettermiddagen. Strekningen Asker – Bleiker er jo ikke akkurat det minst trafikkerte området i Asker.

Jeg registrerer også at det strøs på forskjellige måter og tider på fire forskjellige etapper mellom Bleikeråsen og Asker sentrum.

Har ikke Asker kommune gitt en norm for hvordan snørydding og strøing skal foregå når de legger dette ut til anbud, og blir det aldri sjekket at dette overholdes?

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det er tidlig på vinteren, men greit at vedkommende som er ansvarlig for snørydding og strøing av fortau og sykkelsti, får denne informasjonen når i fall vedkommende selv bare kjører bil. Dette er nemlig likt alle vintre.