Sykepleierforbundet har valgt å ta ut en ideell organisasjon som arbeider hardt for å gi befolkningen et godt rehabiliteringstilbud til tross for stadig strammere økonomiske rammer.

Les også: 18 permitteres, pasienter sendes hjem

Les også: Sykepleiere på Godthaab i streik: – Rammer oss hardt

For mindre enn et år siden var det fare for at den tradisjonsrike institusjonen med godt omdømme blant helsepersonell og pasienter måtte stenge.

Året etter velger Sykepleierforbundet å ramme institusjonen med streik, noe som igjen setter arbeidsplassene og behandlingstilbudet i fare.

Sykepleierforbundet skyter på feil skive og har ikke vurdert konsekvensene av sine egne uttak, heller ikke for egne medlemmer som skal ivaretas.

«Konsekvensene av dette uttaket kan bli dramatisk.

Nå har det gått en og en halv uke siden 8 av 12 sykepleiere ved Godthaab ble tatt ut i streik i konflikten med NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon), omtrent 10 prosent av det samlede uttaket, etter at det ikke ble oppnådd enighet i meglingen 24. oktober.

Konsekvensene av dette uttaket kan bli dramatisk for de sykepleierne som er tatt ut. Det er de kjent med, noe også Sykepleierforbundet burde vært kjent med.

Streiken rammer pasientene som er avhengig av dette tilbudet, selv om det ikke dreier seg om liv og død, og rammer en arbeidsstokk som har arbeidet hardt for å komme seg ut av krisen for et år siden.

Et tverrfaglig bredt sammensatt team, som gjennom år har bygget opp en kompetanse og et fellesskap til glede for alle pasientene som rehabiliteres på Godthaab, slår sprekker.

Noen kan tenke at 8 medarbeidere ikke velter lasset, men sykepleiertjenesten er de som ser til pasientene på kveld/natt og i helgene, samt ivaretar pasientens behov for sårbehandling, medikamentadministrasjon med mer.

Godthaab er en liten privat ideell stiftelse som leverer helsetjenester til det offentlige gjennom en avtale med Helse Sør-Øst.

For ett år siden var økonomien så dårlig at ledelsen måtte varsle de ansatte om at arbeidsplassene sto i fare. Et banklån reddet virksomheten, arbeidsplasser ble bevart og et solid fagmiljø besto.

Sakte, men sikkert styrte Godthaab i riktig retning til glede for pasienter og ansatte.

Norsk Sykepleierforbund hevder at sykepleierne ikke skal lide for at private aktører har dårlige avtaler med det offentlige. Skiven de burde skyte på er hvordan ideelle organisasjoner er finansiert.

Godthaab leverer helsetjenester til det offentlige helsevesenet og arbeider for best mulige vilkår for sine ansatte. De ansatte verdsetter sin arbeidsplass og arbeidet med pasienter, og fokuset på pasienten og på at tilbudet som gis skal holde høy kvalitet.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Når Sykepleierforbundet handler i «blinde» kan det gi motsatte konsekvenser av det som var målet, og redusere mulighetene for ideell virksomhet i landet. Da tar de helkommersielle virksomhetene over.