Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Strandsonen må sikres

Statistikken som viser at Asker har blant de mest utilgjengelige strandsonene i landet skulle vi vært foruten, skriver Ivar Granum i Asker Ap. Her fra kyststien i Vollen.

Statistikken som viser at Asker har blant de mest utilgjengelige strandsonene i landet skulle vi vært foruten, skriver Ivar Granum i Asker Ap. Her fra kyststien i Vollen.

Foto: Tore Guriby

I Budstikka lørdag 3.august refereres det til at Asker har den minst tilgjengelige strandsonen i landet – ifølge en beregning Budstikka har gjort basert på tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette er en førsteplass vi i Asker Arbeiderparti helst skulle vært foruten. 

I Asker er det nå bare 20 prosent av strandsonen som er egnet til å oppholde seg, noe som gir Asker en suveren førsteplass på oversikten over den mest tettbebygde strandsonen i landet, med ett hus per 1,2 kvadratkilometer. Bærum oppnår nesten pallplass, med ett hus per 1,3 kvadratkilometer

Arbeiderpartiet vil ha en sterk strandsonepolitikk, hvor 100 meterssonen ikke skal nedbygges ytterligere. Allmennheten skal sikres tilgang til strandsonen, og våre offentlige strender og friområder skal holde god kvalitet. Den allemannsretten vi har her i landet, som skal sikre «folk flest» en rett til å ferdes fritt i utmark uten fysiske sperrer, er noe vi må hegne om. Men vi ser at denne retten er under stadig press, spesielt i strandsonen. 

Arbeiderpartiet mener at denne retten er så viktig at vi har ønsket å grunnlovsfeste den. I vår behandlet Stortinget et forslag fra SV om dette, men det ville ikke regjeringspartiene Høyre, FrP, Venstre og KrF ha noe av; forslaget ble nedstemt.

Nå vil sikkert også disse partiene hevde at de støtter allemannsretten, men utviklingen vi ser viser at retten ikke sikres. Og dette dreier seg jo om å kunne balansere den private eiendomsretten med allemannsretten.

Statistikken i Budstikka viser helt tydelig at dette ikke har lykkes i Asker. For Arbeiderpartiet er det viktig å legge til rette for tilgang til kysten langs hele halvøya som blir Nye Asker, og dermed gi folk muligheter til både friluftsliv og rekreasjon. Om strandsonen bygges ytterligere ned, vil det påvirke mange og medføre negative konsekvenser for livskvaliteten og folkehelsen. Den utviklingen vi har sett i Asker må stoppes, og vi må unngå at også Nye Asker kommer på toppen av pallen i dette mesterskapet.

Asker skal om ikke lenge starte arbeidet med arealdelen av kommuneplanen for den nye kommunen. Arbeiderpartiet skal være en pådriver for at strandsonen skjermes i den nye kommunen. Regjeringsplattformen fra Granavolden uttrykker at regjeringspartiene vil endre på de statlige retningslinjene for å gi kommunene mer lokal handlingsfrihet. Arbeiderpartiet er skeptiske til dette signalet og skal passe på at lokal handlingsfrihet ikke skal føre til ytterligere nedbygging av strandsonen.

Som politikere må også vi være enda flinkere til å følge opp byggeprosjektene tettere, ved å kontrollere at alt er blitt gjort i henhold til de gitte tillatelsene også etter at byggearbeider er ferdigstilt.

Arbeiderpartiet utfordrer Høyre til å være med på å stramme inn strandsonepolitikken i vår nye kommune. Dersom nedbyggingen av strandsonen fortsetter, vil våre barn og barnebarn miste mye av de kvaliteter vi har med vår lange kystlinje og tilgang til sjøen på hele halvøya som utgjør Nye Asker kommune. Dette vil Arbeiderpartiet ikke være med på.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.