Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Støtte til ny E18 er støtte til fremtidige katastrofer

Rødt i Bærum er imot at Bærum kommune har gitt kommunal garanti for ny E18.

Illustrasjon: Statens vegvesen

Klimaprogram for Rødt Bærum tar opp mange aktuelle saker. Mens utslippene av klimagasser fra Bærum øker etter en nedgang i 2017, vil både Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre garantere for lån til E18 fra Bærum kommune. Dermed går de inn for å opprettholde en bruk av bil som jorden ikke vil tåle. Det vil bety klimakatastrofer i fremtiden, for nå haster det mye å få ned forbruket av fossil energi, viser et nytt klimaprogram for Rødt Bærum.

Rødt Bærum vil ha drastiske tiltak frem til 2030. Samtidig ser vi på hvem som risikerer å miste jobben og hvordan tiltakene skal betales. Vi ser også på begrensning av klimagassene i sammenheng med de viktige problemene om vern av matjord, planter og dyr. Forurensning og naturmangfold er de to store utfordringene nå, og de henger sammen, både i metoder og i formål å bevare jorden.

For at folk skal støtte opp om klimatiltakene, må de føle seg trygge mot arbeidsløshet. Da må nye grønne arbeidsplasser bygges opp parallelt med at klimagassutslippene reduseres. Vi vil derfor gå imot å sette en dato for slutten på norsk oljeproduksjon. Staten må gå i spissen med å bygge opp grønn og annen industri, massiv satsing på etter- og videreutdanning, mer jordbruk og bedre skjøtsel av skogen, for å nevne noe.

Å redusere bruk av fossil energi vil selvsagt koste. Hvem skal betale? Hittil har tendensen vært å legge avgifter på uønsket forbruk, som bensin og parkering. Det rammer hardest dem som tjener lite, mens de velstående kjører bil som før. Rødt Bærum mener at den mest velstående halvparten av befolkningen skal dekke utgiftene, for de har tjent mest på de siste tiårenes overforbruk. Skatter og arveavgifter må altså gjøres langt mer progressive enn nå, likeledes formuesskatt og eiendomsskatt, mens bunnfradragene må økes sterkt. Dersom avgiftene må økes for å få redusert forbruket av for eksempel privatbil, finnes det metoder til å redusere skatten eller øke trygdene tilsvarende avgiftsøkningen for den mindre velstående halvparten, slik den franske økonomen Piketty beskriver.

Å beskytte naturmangfoldet er spesielt viktig og vanskelig i Bærum. Vi går inn for forbud mot bygging på matjord. Det har skjedd altfor mye til nå. Skogskjøtselen i kommunens skoger må ta mer hensyn både til naturmangfoldet og til turfolkets interesser, og kommunen må prøve å få de andre skogeierne med på dette. Både skogbruk og landbruk må få flere arbeidsplasser. Til slutt noen av mange konkrete forslag:

  • Privatbilbruken må reduseres. En metode er at enten Ruter eller kommunen setter opp mange små matebusser til tog og T-bane.
  • Flytrafikken må reduseres mye. Kommunen går foran med en nedtrappingsplan for å bruke fly i sine tjenester. Videokonferanser må snart erstatter nesten all flyreising.
  • Kommunen planlegger å tilby nesten alle hus i Bærum varme fra fjernvarmeanlegg som henter energien enten fra forbrenning av søppel eller fra jord og vann.
  • Bærum kommune bør sammen med staten utrede behovet for forskning og utdanning i grønn industri. Vi foreslår å legge en slik høyskole på Lysaker eller Fornebu.
Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.