Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Større planutvalg gir bedre planutvalg

Planutvalgets medlemmer under en befaring på Hosle. Fra venstre: Terje Hegge (H), Tiril Eid Barland (V), Ida Ohme Pedersen (Frp), Marianne Rieber Mohn (Ap) og leder Ole Kristian Udnes (H).

FOTO: KARL BRAANAAS

Ved siden av kommunestyret og formannskapet er plan- og miljøutvalget det viktigste politiske organet i Bærum kommune. Ja, enkelte vil kanskje sogar hevde at planutvalget er aller viktigst. Utvalget legger premissene for alle endelige vedtak i større plan- og reguleringssaker, fatter selv vedtak i mindre saker og behandler klager i byggesaker. 

I en presskommune som Bærum, med mange kontroversielle saker, innebærer dette et stort ansvar.

En arbeidsgruppe med ordføreren og gruppelederne fra de største partiene har nå evaluert den politiske utvalgsstrukturen i Bærum. Gruppen ønsker at flere politikere får førstehånds kunnskap om sakene i planutvalget på et tidlig stadium, og vil derfor utvide utvalget

«Dagens løsning med fem medlemmer gjør at få personer setter sitt preg på den første politiske diskusjonen av saken. Arbeidsgruppen anbefaler at man øker antall medlemmer i utvalget noe, men maksimalt til ni medlemmer. Endelig vurdering av utvalgets størrelse vil måtte inngå som en del av konstitueringsprosessen», heter det i arbeidsgruppens innstilling til kommunestyret.

Vi slutter oss til både forslaget og begrunnelsen. Plassene i planutvalget er i dag de mest arbeidskrevende politiske vervene i Bærum. En utvidelse til inntil ni medlemmer vil bety flere til å dele på oppgavene og mindre belastning på hver enkelt. 

En utvidelse innebærer også at flere partier får plass i utvalget, noe som betyr nye innspill og større bredde i saksbehandlingen på et tidlig stadium. Et utvidet planutvalg vil i våre øyne gi større trygghet for gode og fremtidsrettede vedtak når sakene skal avgjøres i kommunestyret.

En utvidelse betyr nye innspill og større bredde i saksbehandlingen på et tidlig stadium.

Arbeidsgruppen vil fjerne barnas representant i planutvalget og i stedet innføre et fast punkt i saksfremleggene der det redegjøres for hvordan hensynet til barns interesser er ivaretatt. Dette har falt Venstres Tiril Eid Barland tungt for brystet. 

– Det reguleres og bygges veldig mye og det er stort press på arealene. Det er feil tidspunkt å fjerne representanten som følger nøye med på temaer som oppvekstvilkår og trygghet for barn.

Vi forstår Barlands bekymring, men tror at barns interesser vil bli godt ivaretatt når administrasjonen rutinemessig må gjøre disse vurderingene i alle saksfremlegg. Politiske utvalg bør bestå av folkevalgte og ingen andre. Noe annet blir uryddig.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.