Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Stopp planene om ny skipsled

– La oss redde ett av verdens mest dyrebare friluftsområder fremfor å bli vitne til dets undergang. Vi foreslår et eget, politisk Oslofjord-utvalg i Asker, skriver Hanne Lisa Matt, som representerer MDG Asker kommunestyre og Viken fylkesting.

– La oss redde ett av verdens mest dyrebare friluftsområder fremfor å bli vitne til dets undergang. Vi foreslår et eget, politisk Oslofjord-utvalg i Asker, skriver Hanne Lisa Matt, som representerer MDG Asker kommunestyre og Viken fylkesting.

FOTO: PRIVAT

Kystverkets forslag om ny skipsled i Vestfjorden er krise for friluftslivet og Oslofjordens økosystemer.

Vestfjorden på vestsiden av Håøya har veldig stor verdi som naturmiljø, friluftsområde og kulturminne. Kystverket har nylig lansert planer for å sprenge ut ny skipsled for store nyttefartøy i Vestfjorden, og ønsket om hurtig fremdrift hopper bukk over viktige krav i vanlige planprosesser.

Vi i De Grønne er nå svært bekymret for friluftsliv, sjøsikkerhet, kulturminner og svært viktige naturverdier og krever at saken følger vanlig saksbehandling.

At det nå planlegges nye, store inngrep i Indre Oslofjord i offentlig regi rett etter at Klima- og miljødepartementet har lagt frem en Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden, som er i svært dårlig økologisk forfatning, er en katastrofe.

Kystverket foreslår en ny skipsled vest for Håøya, altså på Asker-siden. – Tiltaket vil bety dumping av masser, sprengning av flere grunner og fjerning av store deler av Drøbaksjeteen, skriver innsenderen.

Kystverket foreslår en ny skipsled vest for Håøya, altså på Asker-siden. – Tiltaket vil bety dumping av masser, sprengning av flere grunner og fjerning av store deler av Drøbaksjeteen, skriver innsenderen.

Ifølge Kystverket er det ikke snakk om en ny hovedled, men en avlastningsled. Likevel vil tiltaket bety dumping av masser, sprengning av flere grunner i sjø og fjerning av store deler av Drøbaksjeteen (undervannssperre anlagt fra Oscarsborg festning) for å nå nødvendig innseilingsdybde.

Inngrepene krever omfattende dispensasjoner fra gjeldende lover og regler. Kulturminnefredningen og hummerfredningen må oppheves.

Tiltaket skal legge til rette for mer skipstrafikk til Oslo frem mot 2040. Planene har uten tvil store konsekvenser for strømningsforhold, brygger og strender, friluftsliv og sist, men ikke minst liv i og ved fjorden.

Hele Oslofjordens økosystemer er sterkt truet på grunn av langvarig og svært mye ukoordinert påvirkning og inngrep uten kunnskap om direkte, indirekte og kumulative effekter.

Fagmiljøene konstaterer at Oslofjorden er i ferd med å kollapse. MDG mener at vi må slutte med nye inngrep som kan belaste fjorden enda mer.

Vestfjorden og Sandspollen er i tillegg av de mest brukte sjøarealene blant småbåtbrukere og en viktig ro- og padleled. I dag er det minimal skipstrafikk i dette området i kontrast til trafikken i Drøbaksundet.

Bølgene fra nytteskipstrafikken vil gjøre det svært vanskelig, om ikke umulig, å legge til ved øyer og holmer. Av erfaring vet vi også at erosjon på grunn av bølgene og minitsunamier vil forandre strandsonen og strender.

Flere bryggeanlegg som er tilrettelagt for småbåtbrukere i forbindelse med friområder på Håøya, som Tåjebukta og Vestre Dragsund, er ikke dimensjonert for bølgekraften fra store båter.

La oss redde ett av verdens mest dyrebare friluftsområder fremfor å bli vitne til dets undergang.

Frogn og Asker kommune er høringsinstanser. Viken fylkeskommune er et viktig overordnet forvaltningsnivå.

Oslofjordens tilstand er av nasjonal interesse, og handlingsplan for Oslofjorden har høy prioritet på Stortinget. Likevel ber nå Kystverket om hastebehandling.

Slik kan vi ikke ha det. Nå må alle gode krefter våkne.

Det som en gang var en av landets rikeste fjorder, hvor det krydde av feit torsk, sild og brisling, hvor det var hval og tunfisk og svære håkjerringer, er i ferd med å bli en ørken.

MDG vil stoppe planene om ny skipsled og heller få til en felles livredningsdugnad for Oslofjorden. Vi foreslår et eget, politisk Oslofjord-utvalg i Asker.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.