Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Still krav til minstelønn

«Minstelønnsforskriften» for serveringsbransjen må etterleves av eierne av serveringssteder for at de skal få og få beholde skjenkebevilling, skriver gruppelederne for Ap, Rødt, SV, Sp og MDG.

«Minstelønnsforskriften» for serveringsbransjen må etterleves av eierne av serveringssteder for at de skal få og få beholde skjenkebevilling, skriver gruppelederne for Ap, Rødt, SV, Sp og MDG.

Foto: Karl Braanaas

Minstelønn må være krav for å få skjenkebevilling.

Brudd på viktige regler om ansattes lønns- og arbeidsvilkår (sosial dumping), er utbredt.

Som et ledd i kampen mot sosial dumping har arbeidslivsorganisasjonene og myndighetene gått sammen om å forskriftsfeste minstelønn (såkalt allmenngjort lønn) blant annet i serveringsbransjen.

Et serveringssted som ikke følger lov og forskrift, bør heller ikke få skjenke alkohol er synet til Arbeiderpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Til nå har det ikke vært et krav i Bærum kommune at forskrift om minstelønn må etterleves, for å få skjenkebevilling.

Når skjenkebevilling skal vurderes, skal blant annet innehavers skikkethet vurderes. Etter vårt syn er man uskikket hvis lønns- og arbeidsforholdene på serveringsstedet bryter med norsk lov og forskrift.

I forbindelse med behandlingen av Bevillingspolitiske retningslinjer i formannskapet 1. april 2020, foreslo derfor Rødt og Arbeiderpartiet at serveringssteder som vil skjenke alkohol må følge forskriften om minstelønn. Høyre, Frp og Venstre stemte ned forslaget. De tre partiene ville ikke engang utrede saken. Bryr de seg ikke om ansattes lønns- og arbeidsvilkår, og om den uheldige konkurransevridningen eventuelle ulovlig lave lønninger fører til?

Kommunene Bergen, Fredrikstad og Trondheim er gått inn for reglene om skjenkebevilling og minstelønn slik Rødt og Arbeiderpartiet foreslo i formannskapet. Og LOs jurister har vurdert det som fullt lovlig og i tråd med lovverkets intensjoner. Kommunedirektøren i Bærum mener på sin side det ikke er endelig juridisk avklart.

Bærum gjør nå en god jobb med å sjekke selve etterlevelsen av skjenkereglementet. Men vi vet lite om hva slags lønns- og arbeidsvilkår de ansatte arbeider under. Det må vi få oversikt over. Vi mener derfor det kunne være fornuftig med en grundigere utredning av mulighetene for å knytte skjenkebevilling til etterlevelse av bestemmelsene i minstelønnsforskriften. Man må også se på erfaringene fra kommuner der man har gått inn for å kreve minstelønn som betingelse for servering av alkohol.

Aktører som bryter loven skaffer seg en urettmessig fordel i konkurransen med de lovlydige aktørene. Det er sterkt beklagelig at Høyre, Venstre og Frp ikke vil benytte de virkemidlene vi har for å beskytte de ansatte mot sosial dumping og sørge for rettferdig konkurranse i serveringsbransjen.

Anstendige lønn- og arbeidsforhold er helt sentralt i den norske modellen og viktigere enn noen gang når vi skal få Norge i gang igjen etter koronakrisen. Erfaringsmessig er det betydelig risiko for at kriser fører til mer, ikke mindre sosial dumping.

Vi kommer til å forfølge saken og vil blant annet be kommunedirektøren opplyse den bedre når Ruspolitisk plan 2020–2024 kommer til behandling, forhåpentligvis i løpet av 2020.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.