Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Stem på Miljøpartiet fordi …

– MDG ønsker at videre vekst i Bærum skal skje i et fåtall kollektivknutepunkter, skriver kommunestyrerepresentant Kim Zimmer.

– MDG ønsker at videre vekst i Bærum skal skje i et fåtall kollektivknutepunkter, skriver kommunestyrerepresentant Kim Zimmer.

Foto: KARL BRAANAAS

Lederen av Fortidsminneforeningen i Bærum, Elisabeth Blichfeldt, løfter interessante temaer i et debattinnlegg lørdag 6. mars

MDG deler mange oppfatninger om miljøriktig tettstedsutvikling, bevaring av kulturminner og naturmangfold med Fortidsminneforeningen, selv om vi er uenige om hvordan Kleivveien Nord-området på Bekkestua bør utvikles.

Blichfeldts utgangspunkt er at eplehageutbygging er mer skånsom enn bymessig fortetting. Det er riktig, men det er knapt eplehager igjen i Bærum som kan fortettes, så den strategien kan ikke videreføres uten at vi tvinges til å ødelegge naturmangfold, landbruksareal eller marka.

Derfor ønsker MDG at videre vekst i Bærum skal skje i et fåtall kollektivknutepunkter.

Bekkestua er et slikt knutepunkt, og Kleivveien Nord ligger veldig nær sentrum. Utnyttelsen her må være høyere enn det som er mulig ved gjenbruk av villaer og eplehager. 

Tilsvarende ønsker MDG å utvikle Fornebu/Lysaker og Sandvika til gode leveområder med mye grønt og gode bymessige kvaliteter. Det er nødvendig for å gi plass til våre nye sambygdinger og gjør det lettere å bevare småhuspreget i resten av Bærum.

Vi opplever ikke at enkelte eksisterende bygninger tas som gissel med usle vilkår som bevaringsalibi i fortettingsområdene. Det er krevende å kombinere bevaring av minner om fortiden med fremtidsrettet tettstedsutvikling, men det er et reelt ønske om å finne god balanse.

I Kleivveien er det viktig å bevare et hus med opprinnelig preg i sentrum av den nye bebyggelsen for å skape liv mellom husene. Uteområdene skal være for alle, og aktiviteter i og omkring huset vil trekke folk til området og minne om fortiden samtidig. 

Husmannsplassen Lilleholtet i Professor Kohts vei løftes frem på samme måte fra sin inneklemte tilværelse mellom nedslitte industrilokaler.

Det er tilsvarende utfordringer i blant annet Stabekk sentrum, Snoveien og bunkeren på Fornebu. MDG samarbeider gjerne med Fortidsminneforeningen for å finne gode løsninger.

Blichfeldt har et godt poeng i at de mest miljøvennlige byggene er de som ikke bygges. MDG jobber derfor for at kommunen skal gi sine formålsbygg et langt liv og bygge videre på tidligere konstruksjoner så langt som mulig når modernisering er nødvendig. 

Vi ønsker også at bygninger som ikke er tidsmessige til sitt opprinnelige bruk, benyttes til andre formål fremfor å stå tomme. Frivillige organisasjoner, gründere og andre kan for eksempel nyte godt av utrangerte skolebygg i mange år for en billig penge i stedet for å øke behovet for nybygde kontorer og forsamlingslokaler.

Blichfeldt er oppgitt over at «selv ikke» Miljøpartiet er helt enig med henne om hvordan Bærum skal utvikles mens vår historie bevares. Hun spør hvorfor man skal stemme på Miljøpartiet i en slik situasjon. 

Svaret er at for dem som er opptatt av miljø og naturvern i bred forstand og ønsker en politikk til beste for mennesker og miljø innenfor bygdas (og klodens) tålegrense, er det bare et parti som helt sikkert prioriterer dette høyest – Miljøpartiet De Grønne.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.