En konsekvens er at det tverrgående tilbudet i kommunen er for dårlig og eksisterende tilbud for lite tilgjengelig for mange.

Les også: Mener eget kollektivselskap i Bærum kan løse problemer

Les også: Bråstopp for bussplaner

Som et ledd i arbeidet med å nå nødvendige miljømål og utvide transporttilbudet har Rødt sammen med Arbeiderpartiet, Venstre og MDG fremmet et forslag som kan supplere Ruters tilbud i kommunen.

Kanskje kan det også bidra til å bedre Ruters lokalt tilbud. Forslaget ble møtt med forståelse, men motstand, av Budstikka på lederplass (22. februar).

Hensikten med forslaget er ikke å drifte «bedre og billigere enn Ruter», det er å supplere med flere tilbud, om nødvendig i lokal regi.

I tillegg har SV gått mot forslaget, noe som er nokså uforståelig for oss.

Det jobbes i dag med slike utvidede tilbud. Et eksempel er Obos, som med støtte fra Bærum kommune (Budstikka 1. februar) vil sette opp et busstilbud for å frakte badegjester til stranden på Fornebu.

Planen er også å bruke ny teknologi med førerløse busser. Om det er mulig vil vise seg.

Tiltaket er uansett positivt, og et eksempel på en type tilbud vi kan tenke oss. Ikke bare for badegjester, men for mange av dem som trenger hjelp for å komme seg til eksisterende rutenett.

Kommunen har i dag erfaring med felles transport. Som eksempel finnes det daglig busser i aktivitet som henter brukere til kommunens dagsentre for eldre. Kan slike tilbud utvides til flere målgrupper?

Et tilbud i kommunal regi kan ikke dekke alle behov. I første omgang vil økonomien være begrensende for hvor mange steder tilbudet kan etableres.

Men ny teknologi vil sannsynligvis åpne for et vesentlig mer finmasket tilbud i løpet av få år. Her kan Bærum bli en foregangskommune.

Skal vi nå ambisiøse klimamål så må mange reiser flyttes fra bil til buss.

Kommunen har også et stort antall innbyggere som hverken kan eller vil kjøre bil.

Kollektivtilbudet slik det er, dekker ikke behovene godt nok. Det trengs vilje til å bedre tilbudet. Dette forutsetter en aktiv kommune.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Når klimamål skal vedtas i kommunestyret 28. februar bør derfor også ambisiøse mål for kollektivtrafikken på plass.