Som representant for næringslivet i Oslo og Akershus forventer jeg et statsbudsjett som styrker bedriftenes konkurransekraft.

Les også: Innrømmer at Bærum kommune har for dyr drift

Les også: Tror Nye Asker vil bli sterkt

Arbeidsledigheten er på vei ned, men andelen utenfor arbeidslivet er likevel høyere enn vi har vært vant til. Nå trenger Norge flere bedrifter som skaper flere arbeidsplasser.

Regjeringen må føre en politikk som fremhever verdien av arbeid. Det handler om å satse på bedriftene som hver dag er opptatt av å styrke sin posisjon i et tøft marked.

Derfor må statsbudsjettet tydelig prioritere verdiskaping.

For å føre en ansvarlig økonomisk politikk i årene fremover, er det nå nødvendig å bremse økningen i oljepengebruken.

Norsk økonomi er friskmeldt, og derfor bør økningen i oljepengebruk ligge nærmere null enn ti milliarder kroner, for å sette det litt på spissen. Noe annet vil være å gjøre norsk økonomi og kommende generasjoner en bjørnetjeneste.

Denne situasjonen er også en glimrende anledning til å tenke mer gjennom hvordan vi bruker hver krone på statsbudsjettet.

Det handler om å prioritere. Det er noe bedriftene i vår region er vant med å gjøre, og det er noe politikerne våre med fordel kan bli bedre på også.

Et forslag er å satse på smartere offentlige anskaffelser. I hovedstadsregionen kjøper det offentlige varer og tjenester for 110 milliarder kroner per år. Kan det offentlige bruke disse summene på en måte som gjør at det får bedre tjenester samtidig som bedriftene kan bidra med nye gode løsninger?

Regjeringen bør også sette smarte grønne innkjøp på agendaen ved å sende et signal om at offentlige innkjøp skal brukes til å skape et hjemmemarked for grønne løsninger. Det er bra for klimasatsingen vår, og det er bra for norske bedrifter og arbeidsplasser.

For næringslivet i Oslo og Akershus er samferdsel en hovedprioritering de neste fire årene. Mange viktige prosjekter for regionen er inne i Nasjonal transportplan.

Det vi trenger nå fra regjeringen, er tegn på at disse prosjektene prioriteres når pengene skal fordeles.

Intercity, Fornebubanen, Ahus-banen, E18 Vestkorridoren og Retvet-Vinterbro er velkjente prioriteringer fra NHO Oslo og Akershus.

Men også Ny Alnaterminal og nye tunneler under Oslo er viktige prosjekter for næringslivet vårt.

Uten tilgang på kompetente ansatte stopper norske bedrifter opp. NHOs Kompetansebarometer viser at seks av ti bedrifter i vår region ikke får tak i den kompetansen de har behov for.

Alle politikere er opptatt av å satse på yrkesfagene. Vi håper regjeringen følger opp løfter fra valgkampen i budsjettet.

Vi må få flere ungdommer til å velge yrkesfag slik at næringslivet fortsatt får tilgang på relevant kompetanse. Vi må vise ungdom at yrkesfag åpner alle dører.

Blant annet må Y-veien synliggjøres bedre. (Y-veien er opptak på enkelte universitets- og høyskolestudier uten generell studiekompetanse eller forkurs, men med fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse fra videregående skole. Red.)

Enklere hverdag for bedriftene har vært en politisk kampsak i årevis. Regjeringens innsats må fortsette.

Det er svært viktig for små og mellomstore bedrifter som i dag bruker for mye tid på skjemaer og rapportering.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Jeg håper regjeringen merker seg hva næringslivet etterspør og legger frem et budsjett i tråd med dette. Skal vi sikre flere jobber i privat sektor, som betaler for velferden, så må bedriftene høres.