Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Stans planene for helårs turvei i Vestmarka

– Turveiens negative konsekvenser er klart større enn fordelene, skriver innsenderen. Slik var den først tenkte traseen.

– Turveiens negative konsekvenser er klart større enn fordelene, skriver innsenderen. Slik var den først tenkte traseen.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) viser til varsel om utvidet planområde for regulering av helårs turvei i Vestmarka, datert 24.11.2021. 

I varselet opplyses det: «Planområdet vil nå bli utvidet. Årsaken er at kulturvern- og biologisk mangfold-registreringer har avdekket særlige problemområder langs lysløypa rundt Gupu gård og at vi derfor velger å unnta den delen av foreslått rundløype fra forslaget og isteden legge inn en løypeforbindelse som vist på kartet under.» 

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus er glad for at Bærum kommune anerkjenner de negative konsekvensene for kulturminner og naturmangfold på den aktuelle delstrekningen og har tatt ut denne fra planarbeidet. 

Samtidig er vi sterkt kritiske til at planarbeidet går ufortrødent videre for den varslede nye delstrekningen og for øvrige deler av traseen for «helårs turvei i Vestmarka». 

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus støtter fullt ut Naturvernforbundet i Bærums kritikk (uttalelse datert 4.1.2022) av kommunens argumentasjon for turveien. 

Turveien har negative konsekvenser for naturmangfold, berører kulturminner og myrområder, gjelder strekninger som nylig er oppgradert og/eller går parallelt med allerede eksisterende veier. 

De planlagte inngrepene vil være negativt for naturopplevelse og redusere områdets rekreasjonsverdier. 

Formålet med turveien er allerede dekket eller kan oppnås med langt mindre tiltak enn det kommunens plan legger opp til, jf. også Bærum Natur- og Friluftsråds gjennomgang av de ulike delstrekningene (uttalelse datert 27.6.2019, korrigert 6.7.2019). 

Turveien i sitt varslede format, sitt omfang og konsekvenser for natur og naturopplevelse bryter med markalovens formål og bestemmelser. 

Turveiens negative konsekvenser er klart større enn fordelene, og en reguleringsplan vil på dette grunnlag ikke kunne bli anbefalt av Statsforvalteren og stadfestet av Klima- og miljødepartementet. 

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus anmoder på nytt Bærum kommune om å avslutte planarbeidet for «helårs turvei i Vestmarka».

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.