Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Stans Kystverkets sprengningsplaner

– Det er tvilsomt om dette prosjektet er nødvendig og om nytteverdien er stor nok. Det ser i stedet ut til å bidra til en forverret situasjon for det biologiske mangfoldet i Oslofjorden, skriver (fra venstre) Solveig Schytz (gruppeleder for Venstre i fylkestinget og medlem av samferdselskomiteen i Viken), Ola Elvestuen, (stortingsrepresentant og transportpolitisk talsperson for Venstre og tidligere klima- og miljøminister) og Elisabeth Holter-Schøyen (gruppeleder for Venstre i Asker kommunestyre og leder for hovedutvalg for samfunnstjenester i Asker).

– Det er tvilsomt om dette prosjektet er nødvendig og om nytteverdien er stor nok. Det ser i stedet ut til å bidra til en forverret situasjon for det biologiske mangfoldet i Oslofjorden, skriver (fra venstre) Solveig Schytz (gruppeleder for Venstre i fylkestinget og medlem av samferdselskomiteen i Viken), Ola Elvestuen, (stortingsrepresentant og transportpolitisk talsperson for Venstre og tidligere klima- og miljøminister) og Elisabeth Holter-Schøyen (gruppeleder for Venstre i Asker kommunestyre og leder for hovedutvalg for samfunnstjenester i Asker).

Foto: Thor Erik Skarpen

Kystverket ønsker å sprenge ut en ny farled for skip i Indre Oslofjord.

Dersom de får lov til å gjennomføre dette, vil det få store konsekvenser for tilstanden i Oslofjorden, friluftsliv og hensynet til naturverdier i området og Oscarsborg festningsverk som kulturminne.

Venstre mener at dette arbeidet må stanses før det kommer i gang.

Forslaget fra Kystverket har vakt stor lokal motstand, og Viken, Frogn og Asker Venstre har alle engasjert seg i spørsmålet og krever sammen med Venstres stortingsgruppe at planarbeidet stoppes.

Sprengningsplanene vil blant annet berøre det nye fredningsområdet for hummer. Dette er en viktig sak for miljøtilstanden i fjorden, for friluftsliv og ikke minst for naturverdiene og hensynet til Oscarsborg som kulturminne.

Det er nylig etablert et fredningsområde for hummer på undervannsmuren, den såkalte sjeteen til Oscarsborg festning. Sjeteen ble anlagt på 1870-tallet og sørger for at store skip må seile foran festningsverket på vei inn mot Oslo.

Etablering av ny farled på vestsiden av Håøya vil kreve utsprengning av store masser under vann både ved Oscarsborg og lenger inn i Vestfjorden.

Prosjektet vil medføre konsekvenser for mange forhold i fjorden, deriblant vernede områder.

Vannkvaliteten i Indre Oslofjord er svekket, blant annet på grunn av oksygenmangel. En ny rapport fra Niva viser at en utdyping av sjeteen vil gi dårligere oksygenforhold i Indre Oslofjord, og ikke bedre som tidligere antatt.

Vestfjorden er et svært viktig område for friluftsliv og rekreasjon med mange fritidsbåter.

En lengre planprosess med Asker og Frogn kommuner om en slik farled kan bli en dyr og tidkrevende affære for Kystverket og staten. Å starte opp et flere år langt løp med planprogram, kommuneplan og reguleringsplan gir en langdryg, konfliktfylt og kostbar prosess.

Vi mener at det ikke er god bruk av statens tid og penger. Det er tvilsomt om dette prosjektet er nødvendig og om nytteverdien er stor nok. Det bidrar neppe til miljømessig og sosial bærekraft, eller reduserte klimagassutslipp.

Det ser i stedet ut til å bidra til en forverret situasjon for det biologiske mangfoldet i Oslofjorden.

Klima- og miljødepartementet la våren 2021 frem Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden for å bedre tilstanden i Oslofjorden.

Livet i Oslofjorden trenger hverken sprengningene eller farleden. Ikke friluftslivet og småbåtfolket, heller.

Å ta vare på Oslofjorden er et felles ansvar, der både regjering, fylkeskommune, kommune og hver enkelt av oss må gjøre vårt.

Slik kan vi gi Oslofjorden videre til kommende generasjoner i en livskraftig og sunn tilstand. Det er derfor med stor bekymring vi har mottatt budskapet om Kystverkets ønske om ny led.

Livet i Oslofjorden trenger hverken sprengningene eller farleden. Ikke friluftslivet og småbåtfolket, heller.

Kystverket risikerer å stå foran en tids- og kostnadskrevende planprosess for et tiltak som forverrer miljøtilstanden i fjorden, forringer viktige kulturminneverdier, fortrenger friluftsliv og hensynet til naturverdiene i området.

Regjeringen bør vurdere om det virkelig er nødvendig at Kystverket bruker flere ressurser på dette arbeidet. Planarbeidet bør stanses og prosjektet legges i skuffen allerede nå.

Sammen skal vi redde Oslofjorden.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.