Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Stans Brekkeski-utbyggingen

På disse jordene og kulturlandskapet vil Bærum kommune bygge en stor institusjon. Det mener artikkelforfatterne er et alvorlig inngrep mot verneverdige dyr og planter.

På disse jordene og kulturlandskapet vil Bærum kommune bygge en stor institusjon. Det mener artikkelforfatterne er et alvorlig inngrep mot verneverdige dyr og planter.

FOTO: ANNE GRETE NORDAL

Den planlagte utbyggingen av stor institusjon på jordene nedenfor Nordby gård (‪Busoppveien 22/Brekkkeski II‬‬) har satt sinnene i kok på Rykkinn.

Flere artikler i Budstikka har omtalt saken, senest 11. juni, der aksjonsgruppa Nei til utbygging av landbruks- og friområdene på Rykkinn feilaktig ble tatt til inntekt for at et fjerde alternativ, Parsellhagen rett sør for den eksisterende Stjerneboligen Brekkeski 1, skal utredes. At Parsellhagen nå skal utredes, er etter ønske fra planutvalget i Bærum kommune.

Vi i aksjonsgruppa ønsker ikke å så splid mellom naboer på Rykkinn, og presiserer at vi er imot enhver ny kommunal utbygging på Rykkinn. Her er nemlig antallet slike typer kommunale institusjonsplasser (over 420) langt høyere enn de fleste andre steder i Bærum. Ansvaret må denne gang bæres av andre områder i Bærum.

Alle de fire alternativene for institusjonens beliggenhet har tilførselsveier som vil medføre ekspropriering av omkringliggende privat eiendom. Vi tror ikke noen politikere i Bærum kommune er bekvemme med å måtte ekspropriere private eiendommer. Kanskje aller minst Høyre.

Mye av motstanden mot denne utbyggingen er tuftet på et ønske om vern av et viktig økologisk område, som har et av landets rikeste biologiske mangfold. Det er her snakk om et særdeles verneverdig kulturlandskap som må sikres mot ødeleggelse.

Det aktuelle området har et rikt dyre- og planteliv. Det er et viktig område for blant annet fugler, rådyr, slettsnok, amfibier og 800 forskjellige sommerfuglarter, hvorav et femtitall er oppført på den nasjonale rødlisten over sjeldne og utrydningstruede arter.

Bærum kommune har en målsetting om å være en klimaklok kommune. Vi forventer at politikerne våre viser dette også i praksis og minner om at ødeleggelsen av globalt biologisk mangfold skjer lokalt.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.