Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Sprengstein i Vestmarka

Det er nok stier og veier i Vestmarka allerede til at det er behov for en ny turvei, skriver Øivind Grimmer i Naturvernforbundet.

 

Bærum kommune ved natur og idrett planlegger en turvei i Vestmarka. Turveien blir en kombinert turvei, skiløype, ridesti og driftsvei for skogbruket og skal følge dagens skiløypetrasé fra Jordbru til Svartvannet hvorfra anlegges ny turvei videre. Det er snakk om en 13,5 kilometer rundløype som skal utvikles til en kombinert skiløype om vinteren og turvei og driftsvei om sommeren. 

Det planlegges å regulere i 7 meters bredde der selve oppfyllingen blir på 5 meter med 1 meter grøft/veikant på hver side. Planen er å motta sprengte fjellmasser (sprengstein) fra det planlagte vannrensingsanlegget til Asker og Bærum vannverk på Kattås, for å bygge opp en godt drenert trasé. 

Over sprengsteinen vil det bli fylt med stedlige jordmasser som er lagt til side før oppfyllingen, slik at det blir rask gjengroing av overflaten. Midten av traseen vil få elvegrus i ca. 1,5 meter bredde. 

Planen er at traseen skal kunne gi et helårstilbud for idrett og friluftsliv i langt større grad enn det skiløypene i marka gjør i dag.

Kommunen skriver at «Viktige problemstillinger vil være at det ved oppfylling av drenerende masser vektlegges god terrengtilpassing og at det skal tas hensyn til eventuelle viktige kultur- og naturverdier langs traseen.». 

Men hva skal de gjøre hvis det i den planlagte traseen finnes viktige kultur- og naturverdier? De kan ikke flytte disse verdiene, men kan selvfølgelig legge veien utenom. Uansett vil det bety en fragmentering av naturen som er den største trusselen mot det biologiske mangfoldet. 

Det er svært betenkelig at kommunen ikke har tatt dette inn over seg i dette prosjektet.

Når det gjelder å bli kvitt sprengsteinen fra Kattås, er det grunn til å tro at forholdsvis lite av den vil gå med til dette prosjektet. 

Det vil altså bety lite fra eller til å bruke denne steinmassen i marka siden mesteparten av den likevel må deponeres et annet sted.

Naturvernforbundet i Bærum mener at det er mer enn nok stier og veier i Vestmarka allerede, så dette tiltaket er ikke nødvendig for å motivere flere til å bruke den. Nå er det langt viktigere å ta vare på naturen i Vestmarka og ikke fragmentere den ytterligere.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.