Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Spørsmål om Fornebu

LEVE OG VÆRE AKTIV: – Sosial infrastruktur, plass og fasiliteter til å leve og være aktiv gjennom hele livsløpet må følge antallet boliger som bygges på Fornebu, skriver innsenderen.

Utbygging. Åpent brev til rådmannen og våre folkevalgte i Bærum:

Onsdag 30. januar ble det avholdt informasjonsmøte på Fornebu om andregangsbehandling av kommunedelplan 3. Blant de fremmøtte beboerne var frustrasjonen stor over ikke å bli hørt.

Les også: Skal vi ha Fornebulandet eller Fornebyen?

Les også: Manglende medbestemmelse på Fornebu

Beboeraksjonen har tidligere innsendt høringssvar hvor vi fokuserer på to hovedpunkter.

For det første må sosial infrastruktur, plass og fasiliteter til å leve og være aktiv gjennom hele livsløpet følge antallet boliger som bygges på Fornebu.

For det andre må innbyggerne få reell medvirkning i planprosessen.

Vi stiller oss spørrende til deler av forløpet, og vi er kritiske til at sentrale elementer i en rekke høringssvar tilsynelatende ikke er tillagt noen betydning i utforming av planene.

Særlig gjelder dette alt som handler om arealfordeling og boligtall vs. sosial infrastruktur.

I referat fra formannskapsmøtet den 29.01.19 ser vi at ett av våre mindre endringsforslag er tatt inn av rådmannen.

Vi konstaterer samtidig at dette ikke får noen større betydning utenfor konteksten av reell innbyggermedvirkning som formuleringen inngikk i.

Vi ser også at partiene tar opp flere sentrale spørsmål i form av tilleggsbestillinger til rådmannen. Det er fint.

Vi etterlyser likevel noen avklaringer:

1. Hvordan henger det sammen at høringsfrist for utbyggingsavtalen med Obos er satt til etter at partiene har frist for tilleggsbestillinger fra rådmannen? Mener man ikke det kan komme innspill som kan få betydning for hva partiene mener rådmannen bør avklare? Vil det alternativt være mulig for partiene å komme med tilleggsbestillinger etter at høringen er avsluttet?

2. Beboeraksjonen ønsker en redegjørelse for alle konkrete endringer i forslag til kommunedelplan 3 som er gjort som følge av høringssvar.

3. Vi etterlyser en konkret strategi for hvordan innbyggerne, herunder «folk flest», kan involveres i arbeidet med kommunedelplan 3 før planene skal opp i kommunestyret, og hvordan kommunen vil legge til rette for at det skal være enkelt å sette seg inn i relevant informasjon.

I vårt høringssvar fremhevet vi at forskning viser hvordan maktforskjeller gjør at innbyggerinteresser som oftest må vike for utbyggerinteresser.

Forskning viser også at når innbyggerne først involveres sent i prosessen, det vil si når planene foreligger, får innbyggerne automatisk rollen som «festbrems» (Gro Sandkjær Hanssen, Medvirking – med virkning?, Idunn 03/2013).

Vi har også vist eksempler på hvordan man flere steder har forsøkt å endre denne dynamikken, blant annet gjennom plansmier og bylab-er.

Rådmannen skriver at det har vært «omfattende medvirkning». Vi stiller oss spørrende til om det er en dekkende beskrivelse.

Vi er enige med Daniel Siraj som skriver i Budstikka 1. februar at demokrati ikke er ensbetydende med å få det som man vil.

Likevel: Medvirkning har liten betydning før det blir «med virkning».

Problemene oppstår når innbyggerne opplever at deres viten, erfaring og meninger ikke har noen betydning.

Dette er ikke unikt for Fornebu-utbyggingen. Det som derimot kunne bli unikt, er om Bærum kommune ville løse disse utfordringene på nye måter.

Mulighetene er mange, men det krever politisk vilje.

Vi håper at rådmannen og våre folkevalgte vil ta disse overveielsene med seg inn i det videre arbeidet med kommunedelplan 3 og beslutningen om hvorvidt planene skal vedtas i sin nåværende form.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Først ser vi frem til å få svar på våre spørsmål.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.