Elisabeth Fanghol, stortingskandidat Akershus Arbeiderparti

Som Budstikka påpeker i sin leder tirsdag 25.07 medfører denne politikken at vi kan satse bredt på frivillighet og idrett i Norge, og i våre lokalsamfunn i Asker og Bærum.

LES OGSÅ: Millioner av gode grunner

LES OGSÅ: Rekordmye spillemidler til Asker - Bærum får mindre enn før

Budstikka påpeker at ordningen er under press fra store utenlandske spillselskaper. Det er sant, men også Høyre/Frp-regjeringens spillpolitikk er en fare for ordningen som sikrer penger til norsk idrett og kultur.

Av hver krone som brukes på spill hos Norsk Tipping, går 60 prosent til gode formål, som idrett og frivillighet (bare 15 prosent hos kommersielle aktører).

 Dette gjorde at idretten fikk over 2,2 milliarder kroner i 2016, der over 1 milliard kroner gikk til å bygge idrettsanlegg i kommunene i Norge. Over 600 millioner ble gitt til kultur, samme sum ble gitt til veldedige formål.

For Asker og Bærum utgjorde dette til sammen 38 millioner i fjor. Som Budstikka påpeker, så er det 38 millioner gode grunner til å bevare ordningen som finnes i dag.

Det har gjort at vi har kunnet bygge mange flotte og viktige idrettsanlegg i våre kommuner, blant annet flerbrukshaller på Høvik og Heggedal skole, Idrettsanlegg på Nesøya og svømmehall på Holmen.

Idrett og kultur er viktige satsingsområder fordi det bidrar til å bygge gode fellesskap og lokalsamfunn. Å utøve idrett bidrar til personlig utvikling, lagfølelse og fellesskap, fysisk aktivitet og folkehelse.

Det bidrar til god integrering og forebygger utenforskap. Å satse på idrett og kultur er ikke bare å ‘satse på idrett og kultur’. Det er å satse på å bygge fellesskap og gode liv for den enkelte.

Selv om det bygges mye, er det likevel mange anlegg som står på vent. Det totale etterslepet i Akershus er på 2,5 år og over 300 millioner kroner. Det er behov for mer midler. Derfor ønsker Arbeiderpartiet å styrke og beskytte ordningen.

Høyre/Frp-regjeringen har i stedet brukt sin periode på å utrede mulighetene for å liberalisere spillpolitikken. Rådgivningsselskapet Rambøll konkludere i sin utredning til regjeringen at liberalisering av spillmarkedet i Norge vil svekke inntektene til idrett og frivillighet i Norge.

Likevel har Frp i sitt partiprogram vedtatt at de ønsker å fjerne ordningen som sikrer støtte til idretten og frivilligheten. Rambøll konkluderer at en bred liberalisering av spillpolitikken i Norge kan føre til et tap på 720 millioner kroner over fem år. Det er mange idrettsanlegg, idrettsanlegg vi har behov for.

Å liberalisere spillpolitikken i Norge, som gjør at store multinasjonale spillselskaper kan etablere seg sterkere i Norge, er ikke riktig vei å gå. Frp og Høyre bør lytte til Budstikka, idretten og frivilligheten – det er millioner, nei faktisk milliarder av gode grunner til å beholde ordningen vi har i dag.