I takt med utviklingen må det etableres gode kollektivløsninger.

Les også: Spikkestadkorridoren - hva skal (kan?) vi gjøre med køen?

Les også: Gir dårlig togtilbud skylden for smekkfulle veier

Spikkestadbanen burde utvikles og forbedres til høy standard, som et trygt alternativ til Lieråsen tunnel, og Spikkestadbanen burde bli en avlastningsbane med høy standard.

Dette vil gi fleksibilitet og et bedre togtilbud for passasjerene.

Lieråsen tunnel er ikke tilfredsstillende etter dagens standard og mangler store sikkerhetstiltak. Som følge av dette stenges tunnelen hyppig av tekniske problemer.

Et stort antall passasjerer opplever forsinkelser og uforutsigbarheter mellom Drammen og Oslo, der det går flere hundre tog i døgnet.

Dette er samt den eneste reelle jernbaneforbindelsen mellom Drammen og Oslo, samt resten av Europa.

For at innstillinger og forsinkelser skal unngås, ønsker Akershus FpU å gjøre Spikkestadbanen om fra dagens enkeltsporede sidebane til en dobbeltsporet «parallellbane». Slik det er mellom Lysaker og Asker.

Spikkestadbanen har tidligere vært tilkoblet Lier, men er nå omgjort til gang- og sykkelvei.

En sammenkobling vil kunne fungere som en avlastning og en nødløsning dersom Lieråstunnelen avviker, samtidig som reisende får en mer forutsigbar og trygg reise.

Dobbeltspor på Spikkestadbanen vil stimulere til bedre kollektivtilbud mellom Asker, Heggedal og Røyken, samt doblet kapasitet mellom Drammen og Oslo.

Dette gir også en rettere jernbane, som gir reisende en raskere og mer komfortabel tur.

Dette er positivt for veksten i nye Asker og for innbyggerne i Røyken og Hurum, som snart blir en del av fylket.

Akershus FpU ønsker å styrke kollektivtransporten, slik at en kan stole på toget, istedenfor å bruke det som skjellsord.

Dobbeltspor på Spikkestadbanen og sammenkobling i Lier vil være bra for næringsliv og utvikling. Ikke minst økes fleksibiliteten og tryggheten for togreisende i og gjennom nye Asker.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

FpU vil jobbe videre med å bygge ut ferdselsårene i kommunen vår – for å gi unge, pendlere og godstransporten en enklere hverdag.