På vegne av Arbeiderpartiet stilte jeg spørsmål i Bærum kommunestyre 25. oktober.

Les også: Inviteres til dialog – men frykter likevel nye søppeldunker

Les også: Søppeltrøbbel for rekkehus

Det er nødvendig å vurdere konsekvenser av ny renovasjonsordning på Rykkinn og tilsvarende bomiljøer etter sterke henvendelser fra innbyggere, borettslag og vellene.

Arbeiderpartiet har vært aktiv i arbeidet for kildesorteringen i Bærum som nå rulles ut. Vi er fornøyd med at Bærum endelig er i gang.

Kildesortering også av matavfall medfører forandringer i folks håndtering av avfall, og alle må samarbeide for at kildesorteringen skal fungere etter hensikten.

Folk må forandre vanene sine siden sortering skjer ved kjøkkenbenken flere ganger om dagen. Da må utstyret være på plass.

Det har kommet flere henvendelser fra Rykkinn-beboere til kommunen, men utfordringene kan være tilsvarende andre steder i Bærum.

For blokkene er det ønskelig å finne gode fellesløsninger, og det er visstnok under arbeid. Rykkinn er ett av de største boligområdene som er bygget som et samlet boområde med helhetlig arealdisponering og en samlet infrastruktur. Det må innvirke.

Renovasjonsbilene er store og tunge, og mange av dem er lite miljøvennlige. Er det mulig å bruke mindre og mer miljøvennlige biler på smale veier mellom rekkehus og blokker?

De nye avfallsdunkene er store og krever mye plass. De passer ikke i trange boder, på smale gangveier eller hellelagte innganger. Det byr på utfordringer. Kan man få mindre dunker som også har to kamre for kildesortering av restavfall og matavfall?

I kommunestyret ble det lovet at rådmannen vil ta initiativ til dialog på Rykkinn for å komme frem til gode løsninger.

Det blir mange som skal møtes, og jeg ønsker lykke til med samtalene for å komme frem til gode ordninger.

Kommunen oppfordrer til innbyggerdialog, og dette er en god sak for dialog.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Arbeiderpartiet håper at ny renovasjonsordning med kildesortering av matavfall kan fungere godt i hele Bærum. Det er miljøgevinster å hente.