Asker kommune bevilger penger til å finansiere sommerjobber for unge i alderen 17–19 år.

Les også: 50 ungdommer får sommerjobb av kommunen

Les også: Slik får Nav Asker unge ufaglærte i jobb

Målgruppen er ungdom som ikke har nettverk til å skaffe sommerjobb på egen hånd, og som vil ha nytte av å knytte kontakter og få arbeidserfaring.

Det er Nav Asker som administrerer ordningen.

Nav gjennomførte et tilsvarende prosjekt i fjor, og flere unge vi formidlet til arbeid, fikk tilbud om deltidsjobb i etterkant.

Både arbeidsgivere og ungdommene kunne fortelle om gode erfaringer. Ungdommene var motiverte og hadde en stå-på-vilje som imponerte oss.

For å kunne tilby enda flere unge arbeid, trenger vi arbeidsgivere å samarbeide med.

Nav Asker ønsker å gå inn i et spleiselag der vi finansierer deler av lønnen til ungdommen.

Er du arbeidsgiver og kunne tenke deg å få hjelp av en ungdom i sommer, ønsker vi kontakt med deg.

Det er mange unge i Asker som har behov for å utvide sitt nettverk, for å styrke sine muligheter i arbeidslivet.

En del av de ungdommene vi samarbeider med er enslig mindreårige flyktninger, andre er født og oppvokst i Norge, men har likevel behov for støtte og oppfølging.

Gjennom dette prosjektet ønsker vi å jobbe forebyggende og gi ungdommer en sjanse til å styrke sine egen CV og oppleve mestring.

Vi håper at næringslivet i Asker blir med på innsatsen.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det tror vi alle parter vil ha mye igjen for.