Mange unge sliter med å komme seg inn i arbeidslivet. Dessuten er det særdeles viktig at vi klarer å snu den negative trenden med stadig flere unge som blir helt eller delvis ufør tidlig i livet.

Les også: Simen leder 23.000 elever

Les også: Studenter utvikler ny teknologi i store bedrifter

Les også: Sommer uten jobb

Sommeren 2017 gjennomførte Nav og barne- og familieenheten (BFE) i Asker et prøveprosjekt med sommerjobber for ungdom. 50 ungdommer fra 17 til 19 år fikk tilbud om sommerjobb. Dette tilbudet, som er et ledd i det forebyggende arbeidet, ble tilbudt risikoutsatt ungdom.

Rapporten viser at gjennomføringen av prosjektet har vært svært vellykket. Dette synes vi i Arbeiderpartiet er et veldig bra tiltak, som vi skulle ønske flere unge som har spesielle utfordringer, kunne fått. Samtidig mener vi at ordningen burde vært utvidet til også å omfatte ungdommer som ikke er risikoutsatt.

Kampen om sommerjobbene er som kjent svært hard, og mange unge trenger hjelp til å skaffe seg en sommerjobb. Arbeidserfaring er et stort konkurransefortrinn når unge skal søke jobb etter endt utdanning.

Arbeiderpartiet foreslo derfor både i oppvekstkomiteen og i kommunestyret å utrede muligheten for at antall sommerjobber i 2018 kan økes til 100 innenfor budsjettrammene.

Det forutsettes at arbeidsgiverne betaler deler av lønnen til ungdommene. Dette for å tiltrekke oss bedrifter som har et oppriktig ønske og behov for å tilsette flere personer, og som ikke bare ønsker gratis arbeidskraft.

Det er viktig at bedriftene tar et større samfunnsansvar. Dessverre stemte høyresiden med Høyre og Fremskrittspartiet i spissen imot dette.

Arbeiderpartiet synes dessuten det er veldig positivt at næringssjefen i Asker har kontakt med næringslivet for å få flere bedrifter til å tilby sommerjobber også til ungdom som ikke er spesielt utsatt. Derfor ønsket vi å utrede hvordan kommunen i samarbeid med næringslivet kan bidra til at flere ungdommer tilbys sommerjobber. Dessverre ble dette også nedstemt.

Å investere i tiltak for å hindre at unge faller utenfor arbeidslivet er særdeles lønnsom samfunnsinvestering og god fordelingspolitikk.

Dersom vi klarer å hindre disse ungdommene i å falle ut at arbeidslivet, så vil kommunen kunne få 40 år med skatteinntekter i stedet for 40 år med utbetalinger til uføretrygd. Dette er jo virkelighetens jackpot!

Arbeiderpartiet mener flere sommerjobber til ungdom vil være et viktig bidrag til kampen mot de stadig økende forskjellene i Asker-samfunnet. Forskning viser at en stor andel av personer med vedvarende lave inntekter står helt eller delvis utenfor arbeidslivet.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Dette illustrerer på en god måte forskjellen på Arbeiderpartiet og de styrende partier i Asker når det gjelder god arbeidspolitikk, fordelingspolitikk og vilje til å bekjempe fattigdom i praksis.