At politikere og ordfører fikk kalde føtter og har satt saken på vent er vel ikke så rart. Denne saken har tatt veldig lang tid, og det dukker stadig opp nye alternativer og momenter.

Les også: Tenk langsiktig om Solli-anlegget

Les også: Skianlegget på Solli kan stå klart til sesongen 2019-2020

For å ta Solli og snøsikkerhet først, vil jeg minne om sist vinter med lite snø. De beste forholdene var på Eidsletta ved Heggedal. Der er det snøproduksjon.

De som påstår at det er nok naturlig vann på Solli for snøproduksjon, må i beste fall ha en sterk tro. Man behøver ikke være ingeniør for å skjønne at nærmeste naturlige vann er Sandungen, Asdøltjern eller Padderudvannet.

Personlig har jeg ingen motforestillinger mot skianlegg på Solli, men ting må gjøres i riktig rekkefølge – også i denne saken.

Skianlegget på Solli har hele tiden vært presentert som et veldig lite treningsanlegg. Faktisk så lite at det er unødvendig å gjøre noe med adkomstveien til Solli. Lederen legger også vekt på rekruttering, kortreist transport til trening og konkurranser.

Allerede før anlegget er påbegynt blir det diskusjon om 20 eller 30 skiver. Anlegget på Solli skal ikke gi noen økning i trafikken på Solliveien, men samtidig leser jeg at å bruke Vestmarksetra vil gi for stor belastning på Vestmarkveien. Dette synes jeg virker veldig rart.

I mine øyne har skianlegget på Solli fått en ny dimensjon når man begynner arbeidet med planlagt utvidelse av anlegget lenge før byggestart. Kanskje på tide at kommunens politikere tar på alvor at ny adkomst til Solli må komme først. I denne saken spesielt bør rekkefølgebestemmelsene absolutt overholdes.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Jeg vil til slutt nevne at kjøretiden fra Asker sentrum til Leirdalen ved Liertoppen er 8–9 minutter, altså kortere kjøretid enn til Solli.