Saken har skapt stort engasjement, og mange har vært involvert med sin kompetanse.

Les også: La oss komme i gang med Solli-anlegget

Les også: Solid flertall for Solli

Les også: Skiskytteranlegg på Solli

At idretten har vært involvert, er en selvfølge. De sitter på mye kunnskap og kompetanse.

I kommuneplan for idrett og friluft kan vi lese at «det er avgjørende at idretten involveres i forbindelse med utviklingen av nye kommunale idrettsanlegg».

I saken om utvikling av skiskytteranlegget på Solli vil vi rose Asker idrettsråd og idretten for saklig og ryddig samarbeid i hele prosessen.

De har også gjort en formidabel innsats for å belyse de miljøproblemstillingene som har vært vesentlig for et positivt utfall i saken i sluttrunden.

For noen år siden behandlet bygningsrådet saken om skyteanlegg i Olledalen. Den gangen besto de store innsigelsene av støynivået samt tidspunkter for skyting.

Miljøhensynene ble fanget godt opp i planen, på samme måte som de har blitt i planen for skiskytteranlegget på Solli, men ikke debattert like høylytt som i Solli-saken.

Solli-planen er kritisert for flere ting, blant annet at det ikke tilrettelegges for nok parkeringsplasser.

At det bygges færre parkeringsplasser rundt utbygginger i Asker, er i tråd med kommuneplanens føringer. Det gir redusert kjøring og stimulerer samtidig til større grad av samkjøring.

Planen er også kritisert for at det ikke bygges vannanlegg for snøproduksjon, men for å sikre et bærekraftig skianlegg satses det her på natursnø. Et viktig miljøprosjekt i seg selv.

Uten snø brukes heller ikke anlegget, og trafikken begrenses – enkle problemer, enkle løsninger.

Det er også nevnt som et annet minus at anlegget ikke er universelt utformet, men når ble det et krav at marka skulle utformes universelt?

Marka har i alle tider vært brukt av alle, også av dem med tilpasningsbehov. Flere av våre fremste langrennspiggere vil kunne benytte skiskytteranlegget på samme måte som de allerede benytter marka i dag.

At veistandarden i Solliveien ikke er tilfredsstillende, er lett å enes om. Den er ikke optimal, og på flotte utfartsdager kan det bli trangt om plassen.

Undersøkelser viser imidlertid at trafikkøkningen ved utbygging av skiskytteranlegget vil bli minimal. Men fordi det er tydelig at veien har behov for en oppgradering, loves det at ved en eventuell utvidelse av anlegget på Solli så skal Solliveien utbedres.

Å utvikle et samfunn innebærer å knuse noen egg. Noen får sine ønsker oppfylt, og noen får sine avslått.

På Solli videreutvikler vi et allerede godt benyttet idrettsanlegg, eller en folkehelsepark om du vil.

At det tok 16 år å lande saken, viser at ting tar tid.

Gjennom kommunestyrevedtaket 15. mai 2018 om bygging av et skiskytteranlegg på Solli får Asker nok en arena for mestringsmuligheter og idrettsglede.

Det er både samskapt og bærekraftig og er helt i tråd med den enstemmig vedtatte kommuneplanen for idrett og friluft.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Høyre takker for samarbeidet og ser frem til åpningen med forventning og glede.