Anlegget blir i tillegg koblet til det allerede godt brukte lysløypenettet.

Les også: Skiskytteranlegg på Solli

Les også: Bygningsrådets leder bekymret for nytt skianlegg på Solli

Det er 20 år siden Halvard Hanevold kom hjem til Asker etter å ha vunnet OL-gull i Nagano, og det ble igjen satt fart i prosjektet.

Dette anlegget har vi ventet lenge på, og det er fint at vi nå kommer frem til en løsning.

Høyre har som flere partier, hatt skianlegget på Solli i sitt partiprogram.

I kommunestyret i mai 2017 foreslo Høyre, og fikk klart flertall for, å forberede raskest mulig gjennomføring av et mindre ski- og skiskytteranlegg på Solli. Anlegget skulle ikke utløse behov for vei, parkering, vann og avløp.

Rådmannen etablerte en prosjektgruppe med representanter fra Asker Idrettsråd, Norges Skiskytterforbund, Norges Skiforbund og eksterne konsulenter med erfaring fra lignende anlegg. Vi vil berømme Rådmannen for grundig arbeid og god fremdrift.

Anlegget ligger i et dalsøkk øst for Solli, blir tilknyttet det eksisterende lysløypenettet og med de best tilgjengelige miljøløsninger for å minimalisere risikoen for blyforurensing i grunnen.

La anlegget på Solli bli et forbilde for de cirka 130 skiskytteranlegg i Norge, slik også det nye anlegget på Vestmarksetra i Bærum er.

Norges Skiskytterforbunds anleggskonsulent har uttalt: «De foreliggende planene på Solli med trenings- og rekrutteringsanlegg med skytebane på 20 skiver vil etter vår mening gi lokalmiljøet et meget bra treningsanlegg».

Bygningsrådet fikk saken tilbake til sitt møte i oktober 2017 hvor et enstemmig bygningsråd vedtok å sende saken til komité for teknikk, kultur og fritid og formannskap.

Komiteen gjennomførte et politisk verksted og kom frem til et vedtak – «Forslag til reguleringsplan der det åpnes for en trinnvis utbygging på Solli med 20 skiver søkes fremmet så snart nødvendig grunnlag for planbehandlingen foreligger».

Samme vedtak ble fattet i formannskapet i desember 2017.

Bygningsrådet får så saken til behandling i april 2018, hvor et viktig tilleggspunkt ble fremhevet. Før rammetillatelse gis må tiltak for å hindre forurensing av grunnen være godkjent av miljøvernmyndighetene, herunder tiltak for overvåking av blynivå, fra både kulefangere og blystøv, i grunnvann og vassdrag.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det blir viktig for oss alle som er opptatt av miljøet at et lukket kulefangersystem tas i bruk, slikt krav Miljødirektoratet vil kreve.